Novus forlag ble startet i 1972. Siden da har vi publisert vitenskapelige avhandlinger, lærebøker og tidsskrifter for universitet og høgskoler. Vi utgir også fagbøker for allmennmarkedet og lærebøker for videregående skole. Vi er forlag for Det Norske Videnskaps-Akademi og Instituttet for sammenlignende kulturforskning i tillegg til at vi utgir flere bokserier tilknyttet forskjellige miljøer ved norske universiteter. De fleste utgivelsene våre kommer i norsk språkdrakt, men vi gir også ut titler på de store internasjonale språkene, særlig engelsk.

Bøkene som legges ut her er fagefellevurdert.

 CC-BY-SA

Alle titler som legges ut på dette nettstedet er Open Access. Forfattere beholder opphavsretten. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter.