Modernisme for dei minste

Authors

Hadle Oftedal Andersen
Høgskulen på Vestlandet

Keywords:

Barnelitteratur, Modernisme, Dialog, Barnelyrikk

Synopsis

I denne boka får ein først ein allmenn introduksjon til den modernistiske tradisjonen innanfor lyrikken, og så seks vitskapelege bidrag til forståinga av korleis norsk barnelitteratur gjer bruk av grep og tankemåtar derifrå. Den eldste undersøkte barnelitteraturen er Tarjei Vesaas sine dikt i Torbjørn Egners lesebøker, den nyaste er Ruth Lillegravens Eg er eg er eg er frå 2016.

Innhald:

Chapters

 • Å skriva om modernisme
 • Ismane i internasjonal biletkunst og lyrikk
 • Ismane i norsk lyrikk
 • Å skriva om barnelitteratur som modernisme
 • Menneskets metamorfose
  Tarjei Vesaas’ dikt i Thorbjørn Egners lesebøker
 • Einar Øklands strukturalistiske dikt for barn
 • Den einsame guten og modernismen
  Ein studie av den intertekstuelle dialogen i Karsten får ikke sove
 • Ruth Lillegraven og den nietzscheanske modernismen
 • Barnelyrikk mellom Basho og Pound
  Haiku, imagisme og Skogen i hjartet av Hanne Bramness
 • To ABC-bøker i dialog med den lingvistiske vendinga

Author Biography

Hadle Oftedal Andersen, Høgskulen på Vestlandet
Modernisme for dei minste - Omslag

Downloads

PDF

Published

November 15, 2021