Nordisk samtidspoesi: Barnelyrikk: En antologi

Authors

Anne Skaret, Høgskolen i Hedmark; Einar Økland; Hans Kristian Rustad, Høgskolen i Hedmark; Stella Parland, Konstuniversitetet i Helsingfors; Åse Marie Ommundsen, Høgskolen i Oslo og Akershus; Nina Goga, Høgskolen i Bergen; Nina Christensen, Aarhus Universitet; Karin Brygger; Hanne Bramness; Berit Westergaard Bjørlo, HÃ?¸gskolen i Bergen; Harald Bache-Wiig, Universitetet i Oslo

Keywords:

barnelyrikk, poesi

Synopsis

Barnelyrikk: en antologi inneholder elleve bidrag om lyrikk for barn og unge skrevet av poeter, barne- og ungdomslitteraturforskere og litteraturforskere. Utgangspunktet for antologien er et litteraturseminar om barnelyrikk som ble avholdt under Nordisk samtidspoesifestival | Rolf Jacobsen-dagene 6.–7. mars 2014. Flere av bidragene i boka er bearbeidete innlegg fra dette seminaret, mens andre har kommet til senere. En varm takk rettes herved til forfatterne, både de som har vært villige til å skrive om seminarinnleggene sine, og de som tok imot utfordringen om å nyskrive bidrag i etterkant.

Chapters

 • Forord
  Anne Skaret
 • Finn et dikt som passer! Om nyere lyrikk i tre norsk- læreverk for 5. trinn
  Nina Goga
 • Nordahl Rolfsens lyrikk for barn i Læsebog for folkeskolen: et godt møtested mellom «det barnlige og det poetiske»?
  Harald Bache-Wiig
 • Alf Prøysens sanglyrikk for barn illustrert
  Anne Skaret
 • Illustrerte dikt: Bildeboka som arena for barnepoesi
  Berit Westergaard Bjørlo
 • Når digtet byder op til dans. Om interaktionen mellem skrift, billede og lyd i Tea Bendix’ og Thorstein Thomsens Cirklen og andre cirkeldigte (2012) i bogformat og som beriget e-bog
  Nina Christensen
 • Traumebearbeiding og multimodalt samspill i pop- og rapmusikk for barn og unge. En multimodal analyse av musikk om 22. juli i Melodi Grand Prix
  Åse Marie Ommundsen
 • Hanne Bramness’ lyrikk for barn og unge og langdiktet
  Hans Kristian Rustad
 • Poesi for barn – eit personleg tilbakeblikk
  Einar Økland
 • Språk som sprakar och smakar – om att skriva för spirande sinnen
  Stella Parland
 • Den røde lilja. Om å henvende seg til barn i dikt
  Hanne Bramness
 • «Og en og to og tre, og så begynner vi!» Noen innledende betraktninger om barnelyrikk
  Anne Skaret
 • Stor lyrik och små barn: Om kreativt skrivande i skolan och förskolan
  Karin Brygger

Author Biographies

Anne Skaret, Høgskolen i Hedmark

(f. 1974) er førsteamanuensis i nordisk litteratur ved Høgskolen i Hedmark, hvor hun underviser og forsker i barnelitterære emner. Har i senere tid arbeidet særlig med Alf Prøysens barnelitterære forfatterskap og er medredaktør av boka Empowering transformations: Mrs Pepperpot revisited (2014). For tiden holder hun på med et prosjekt om det intermediale forholdet mellom barnelitteratur og skulpturkunst.

Einar Økland

(f. 1940). Oppvaksen på eit småbruk i Valestrand (nå Sveio) kommune, Sunnhordland. Busett der sidan 1985. Utdanna klinisk psykolog (Oslo, 1965). Debuterte som lyrikar i 1963. Frilans forfattar sidan 1967. Har gitt ut lyrikk, fagbøker og skjønlitterær prosa og dramatikk for vaksne. Har samstundes gitt ut bøker med lyrikk og prosa for barn. Sjølvoppfatning: poet.

Hans Kristian Rustad, Høgskolen i Hedmark

(f. 1973) er førsteamanuensis i nordisk litteraturvitenskap ved Høgskolen i Hedmark. Han har gitt ut boka Digital litteratur. En innføring (2012) og redigert bøkene Fra Wergeland til Knausgård (2014), Analyzing digital fiction (2013) og «der vårgras brydder». Nye lesninger av Åsmund Sveens diktning (2010). Hans siste artikkel er «‘Og så stansa jeg litt, og så tenkte jeg’. Fascinasjon og tenkning i møte med moderne maskiner i Alf Prøysens ‘Mot nye tider’» (2014). For tiden holder han på med et prosjekt om poesi og fotografi.

Stella Parland, Konstuniversitetet i Helsingfors

(1974-2015). Författare och översättare. Filosofie magister. Timlärare i teater­ historia vid Konstuniversitetet i Helsingfors. Studerade också vid universitetet i Bologna och har efter det periodvis bott i Italien. Tycker om scener, nonsensvärldar och den verkliga absurda världen. Senast gett ut pekboken Gnatto pakpak på ett påhittat språk (Söderströms, 2010), samt nanoromanen Glossarium över förgätna fejder (House of Foundation, Norge, 2011) för att undersöka hur liten en roman egentligen kan bli.

Stella Parland døde så altfor tidlig 3. februar 2015, kort tid før denne boka ble trykt (red. anm.).

Åse Marie Ommundsen, Høgskolen i Oslo og Akershus

Ph.D. i nordisk litteratur. Førsteamanuensis ved Høgskolen i Oslo og Akershus, der hun underviser i litteratur for lærerstudenter og lærere på videreutdanning. For tiden forsker hun på tekster for barn og unge etter 22. juli. Hun har publisert en rekke bøker og artikler om litteratur for barn, ungdom og voksne, og forelest om barnelitteratur som gjesteforeleser og keynote speaker både nasjonalt og internasjonalt. Hennes siste publikasjon er «Picturebooks for adults» i Bettina Kümmerling-Meibauer (red.): Picturebooks. Representation and narration (2014). I 2013 ble Ommundsen tildelt Kari Skjønsberg pris til fremme av forskning om barne- og ungdomslitteratur.

Nina Goga, Høgskolen i Bergen

er førsteamanuensis ved Høgskolen i Bergen. Hennes siste publikasjoner er: Gå til mauren. Om maur og danning i barnelitteraturen (2013), «Learn to read, learn to live. The role of books and book collections in Picturebooks» i Bettina Kümmerling-Meibauer (red.): Picturebooks. Representation and narration (2014) og «Biografier» i Svein Slettan (red.): Ungdomslitteratur – ei innføring (2014).

Nina Christensen, Aarhus Universitet

er lektor i børnelitteratur og leder af Center for Børnelitteratur, Institut for Æstetik og Kommunikation, Aarhus Universitet. Har særlig arbejdet med billedbøger, børnelitteraturhistorie og opfattelser af barndom, senest i bogen Videbegær. Oplysning, børnelitteratur og dannelse (2012).

Karin Brygger

är doktorand i Litteraturvetenskap och arbetar för närvarande med avhandlingen Som om jag gjorde något annat än ljög, vilken undersöker både Sonja Åkessons dagböcker och hennes författarskap. Brygger är också verksam som lärare i kreativt skrivande. Hon har arbetat/hållit workshops och kurser på ABF (Göteborg), Göteborgs stadsbibliotek och inom olika skolverksamheter. Hösten 2014 har hon hållit workshops i poesi på Skövde universitet och vid Göteborgs universitet. Brygger är också konstrecensent och debattör, samt verksam som poet. Hon debuterade som poet 2006 och har både innan och efter publicerat dikt, noveller och collage i tidskrifter och antologier. Under 2015 kommer hennes nästa diktsamling.

Hanne Bramness

er født i 1959 og oppvokst på Grorud i Oslo. Hun debuterte i 1983 og har gitt ut åtte diktsamlinger for voksne, samt diktutvalgene Det står ulver i din drøm (2008) og Dikt i utvalg (2013). Hun har også skrevet alfabetdiktene Trollmåne (2001) for barn (og andre), tingdiktene Solfinger (2012), diktene om froskens liv i Skogen i hjartet (2013) og kjærlighetsdiktene Kysset (1999) for ungdom og en roman for ungdom, Lynettes reise (2003) – som delvis er basert på historien om den walisisk-argentinske lyrikeren Lynette Roberts’ tidlige liv. Høsten 2014 kom kalenderdiktsamlingen Vintersong for ungdom.

Berit Westergaard Bjørlo, HÃ?¸gskolen i Bergen

er stipendiat ved Senter for kunstfag, kultur og kommunikasjon ved Høgskolen i Bergen. Hun arbeider med et doktorgradsprosjekt om bildebøker som adapterer dikt og visuelle kunstverk. Bjørlo har undervisningserfaring fra både grunnskole, videregående skole og lærerutdanning.

Harald Bache-Wiig, Universitetet i Oslo

(f. 1946), tidligere professor i nordisk litteratur ved Universitetet i Oslo. Han har blant annet utgitt Med lik i lasten? Subjekt og modernitet i Jonas Lies romanunivers (2007) og dessuten redigert og skrevet en rekke bøker og artikler om litterære emner, særlig innenfor feltet barne- og ungdomslitteratur, deriblant Norsk barnelitteratur – lek på alvor. Glimt gjennom 100 år (1996) og Frisetting av barndommen. Rasmus Lølands forfatterskap for barn (2000).

Barnelyrikk: En antologi - Omslag

Forthcoming

June 10, 2020

Online ISSN

2703-8459

Print ISSN

2387-452X

Categories