Profesjonsutvikling for historieundervisere 1

Authors

Lasse Sonne (ed)
Universitetet i Sørøst-Norge
Anita Wiklund Norli (ed)
Universitetet i Sørøst-Norge

Synopsis

Historieundervisningen er i forandring. Dette er en nødvendighet i kjølvannet av interne faktorer i Norge, blant annet nye læreplaner i historie og samfunnsfag som reflekterer samfunnets forventninger til hva undervisning i historie bør bidra med. Samtidig finnes det eksterne faktorer eller strømninger som påvirker undervisningen i Norge. Historieundervisningen forventes å bli mer tverrfaglig, ha sterkere fokus på mangfold og nedtone fokuset på nasjonsbygging. En annen faktor er at historieundervisningen, som det er tilfellet med undervisning generelt, beveger seg fra å være input-orientert til å være output-orientert. Med det menes at kompetanseutvikling, det man evner å gjøre etter læringen, står sentralt, mens tradisjonell pugging av historiske fakta som årstall faller i bakgrunnen.

Chapters

 • Forord
  Lasse Sonne, Anita Wiklund Norli
 • Ideallektoren
  Lasse Sonne, Anita Wiklund Norli
 • Hva vil vi med undervisning i historie?
  Historiefagets tradisjon og relevans
  Lasse Sonne
 • Den tverrfaglige sammenhengen
  Hva er temabasert tverrfaglig undervisning, og hvilken hensikt har den i videregående skole?
  Lene Kristin Liabø
 • Undervisning i historie med utgangspunkt i læreplan LK20 og tverrfaglige temaer
  Lasse Sonne
 • Prosjektarbeid som metode i videregående skole – en ny design
  Anita Wiklund Norli
 • Historiske dataspill som ekskursjon til fortiden
  Eirik Brazier
 • Modeller for arbeid med analyse av historiebruk
  Anita Wiklund Norli
 • Fagsamtaler som lærings- og evalueringsverktøy
  Fagsamtaler som lærings- og evalueringsverktøy
  Anita Wiklund Norli
 • Europa: Eurosentrisme og historieundervisning
  Eirik Brazier
 • Historieundervisning utenfor skolen. Samarbeid med museer og den kulturelle skolesekken (DKS)
  Lasse Sonne
 • Hvordan forberede unge til videre studier og livslang læring? Muligheter i nye læreplaner for videregående skole
  Anita Wiklund Norli, Lene Kristin Liabø

Author Biographies

Lasse Sonne, Universitetet i Sørøst-Norge

Lasse Sonne (pol.dr) er førsteamanuensis i historie ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN) og programansvarlig for lektorutdanningen i historie ved USN. Sonne underviser i lektorutdanningens profesjonsemner. Han er involvert i prosjekter relatert til arbeidsliv, historie, kulturarv, livslang læring, profesjonsutvikling og historiedidaktikk. Sonne har i mange år dessuten arbeidet med kulturarvspedagogikk som relaterer seg til lærings- og undervisningsaktiviteter ved arkiver, museer, kulturarvsmiljøer og kunstområdet.

Anita Wiklund Norli, Universitetet i Sørøst-Norge

Anita Wiklund Norli (PhD) er førsteamanuensis i historie ved Universitetet i Sørøst-Norge. Hun har lang erfaring med undervisning i videregående skole i fagene historie, historie og filosofi, norsk, samfunnsfag og engelsk, både på yrkesfaglige og studieforberedende program. Hun er nå tilknyttet lektorprogrammet i historie ved USN der hun har ansvar for praksisområdet og underviser på profesjonsemnene. Hennes forskningsområder er grevskapshistorie, sosialhistorie og skolehistorie.

Lene Kristin Liabø, Universitetet i Sørøst-Norge

Lene Kristin Liabø (cand.philol.) er universitetslektor ved lektorprogrammet i historie ved Universitetet i Sørøst-Norge og lektor ved Thor Heyerdahl videregående skole i Larvik. Liabø underviser på profesjonsemnene ved lektorprogrammet og har fagene norsk, geografi, samfunnsgeografi, samfunnskunnskap og religion og etikk i videregående skole. Hun deltar i prosjekter relatert til livslang læring og tverrfaglig undervisning.

Eirik Brazier, Universitetet i Sørøst-Norge

Eirik Brazier (PhD) er førsteamanuensis i Historie ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN) med PhD i historie fra Det europeiske universitetsinstitutt i Firenze (EUI). Han underviser i Samfunnsfag på USN sin lærerutdanning ved Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap. Braziers faglige interesser og pågående prosjekter omfatter blant annet britisk og europeisk kolonihistorie, Norden og første verdenskrig, skandinavisk etterretning- og overvåkningshistorie i perioden før 1945, samt fremstillinger og bruk av historie i dataspill.

Profesjonsutvikling 1 omslag

Downloads

Kapitler (PDF)

Published

February 6, 2023