[1]
2023. Om det menneskelege og det ikkje-menneskelege: Ti tekstar om lyrikk. Novus forlag.