[1]
2024. Nordisk samtidspoesi: Tone Hødnebøs forfatterskap. Novus forlag.