(1)
Profesjonsutvikling for Historieundervisere 1; Novus forlag, 2023.