(1)
Om Det Menneskelege Og Det Ikkje-Menneskelege: Ti Tekstar Om Lyrikk; , Series Ed.; Forskingsnettverket for poetisk tenking; Novus forlag, 2023; Vol. Bok 3.