(1)
Tid Og Historie; Festskrift; Novus forlag, 2023.