(1)
Profesjonsutvikling for Historieundervisere 2; Novus forlag, 2024.