1.
Profesjonsutvikling for Historieundervisere 1. Novus forlag; 2023. Accessed December 1, 2023. https://omp.novus.no/index.php/novus/catalog/book/profesjonsutvikling1