1.
Profesjonsutvikling for Historieundervisere 1. Novus forlag; 2023. Accessed April 25, 2024. https://omp.novus.no/index.php/novus/catalog/book/profesjonsutvikling1