Profesjonsutvikling for historieundervisere 1. (2023). Novus forlag. https://omp.novus.no/index.php/novus/catalog/book/profesjonsutvikling1