Bondekultur i möte med akademikerkulturer i Sverige och Norge: En personlig pendling mellan skilda världar. (2023). Novus forlag. https://omp.novus.no/index.php/novus/catalog/book/bondekultur