Profesjonsutvikling for Historieundervisere 1. 2023. Novus forlag. https://omp.novus.no/index.php/novus/catalog/book/profesjonsutvikling1.