Profesjonsutvikling for Historieundervisere 1. Novus forlag, 2023, https://omp.novus.no/index.php/novus/catalog/book/profesjonsutvikling1.