1.
Profesjonsutvikling for Historieundervisere 2. Novus forlag; 2024. Accessed March 3, 2024. https://omp.novus.no/index.php/novus/catalog/book/31