Profesjonsutvikling for historieundervisere 2

Authors

Lasse Sonne (ed)
Universitetet i Sørøst-Norge
Anita Wiklund Norli (ed)
Universitetet i Sørøst-Norge

Keywords:

undervisning, profesjonsutvikling, historiefag, pedagogikk

Synopsis

Profesjonsutvikling for historieundervisere 2 er en fortsettelse av boken profesjonsutvikling for historieundervisere 1. Boken tar slik som den første boken utgangspunkt i at historieundervisningen er i forandring. En forandret historieundervisning er en nødvendighet i kjølvannet av interne faktorer i Norge. Vi har fått nye læreplaner i historie og samfunnsfag som reflekterer samfunnets forventninger til hva undervisning i historie bør bidra med. Samtidig finnes det eksterne faktorer eller strømninger som påvirker undervisningen. Historieundervisningen forventes å bli mer tverrfaglig, ha sterkere fokus på mangfold og nedtone fokuset på nasjonsbygging. En annen faktor er at historieundervisningen, som undervisning generelt, beveger seg fra å være input-orientert til å være output-orientert. Med det menes at kompetanseutvikling, det man evner å gjøre etter læringen, står sentralt, mens tradisjonell pugging av historiske fakta og årstall faller i bakgrunnen. 

Chapters

 • Lektorens faglighet
  Lasse Sonne, Anita Wiklund Norli
 • Hvordan kan vi undervise om det norske oljeeventyret?
  Eivind Thomassen
 • Kunnskapsutvikling om EUs historie. Undervisning om europeisk integrasjonshistorie etter 1945 i norsk skole
  Lasse Sonne
 • Historieundervisning om kontinuitet og brudd
  Kompetansemål i historie med det nordiske økonomiske samarbeidet som eksempel
  Lasse Sonne
 • Motivasjon og engasjement i historieundervisning
  Educational escape games som et historiefaglig didaktisk verktøy i videregående skole
  Peter Grepperud
 • «Jo mere vi er sammen …»: Sosial læring og tema- basert tverrfaglig undervisning
  En presentasjon av sosial læring og hvordan undervisningen kan fremme sosial kompetanse
  Lene Kristin Liabø
 • Den kontroversielle og vanskelige historien – Og hvorfor den har en plass i klasserommet
  Erik Brazier
 • Kvinnehistorie, bærekraftig utvikling og undervisning i historie: FN-økonomen Ester Boserup
  Lasse Sonne
 • Vurdering er en del av læringsprosessen
  Anita Wiklund Norli
 • Om behovet for en historielektorprofesjon med spesiale i voksnes læring
  Lasse Sonne

Author Biographies

Lasse Sonne, Universitetet i Sørøst-Norge

Lasse Sonne (pol.dr) er førsteamanuensis i historie ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN) og programansvarlig for lektorutdanningen i historie ved USN. Sonne underviser i lektorutdanningens profesjonsemner. Han er involvert i prosjekter relatert til arbeidsliv, historie, kulturarv, livslang læring, profesjonsutvikling og historiedidaktikk. Sonne har i mange år dessuten arbeidet med kulturarvspedagogikk som relaterer seg til lærings- og undervisningsaktiviteter ved arkiver, museer, kulturarvsmiljøer og kunstområdet.

Anita Wiklund Norli, Universitetet i Sørøst-Norge

Anita Wiklund Norli (PhD) er førsteamanuensis i historie ved Universitetet i Sørøst-Norge. Hun har lang erfaring med undervisning i videregående skole i fagene historie, historie og filosofi, norsk, samfunnsfag og engelsk, både på yrkesfaglige og studieforberedende program. Hun er nå tilknyttet lektorprogrammet i historie ved USN der hun har ansvar for praksisområdet og underviser i profesjonsemnene. Hennes forskningsområder er grevskapshistorie, rettshistorie, sosialhistorie og utdanningshistorie.

Lene Kristin Liabø, Universitetet i Sørøst-Norge

Lene Kristin Liabø (cand.philol.) er stipendiat i kulturstudier, universitetslektor ved lektorprogrammet i historie ved Universitetet i Sørøst-Norge og lektor ved Thor Heyerdahl videregående skole i Larvik. Liabø underviser på profesjonsemnene ved lektorprogrammet og har fagene norsk, geografi, samfunnsgeografi, samfunnskunnskap og religion og etikk i videregående skole. Ph.d.-prosjektet hennes dreier seg om samskaping av læringsaktiviteter mellom skole og museum.  

Erik Brazier, Universitetet i Sørøst-Norge

Eirik Brazier (PhD) er førsteamanuensis i Historie ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN) med PhD i historie fra Det europeiske universitetsinstitutt i Firenze (EUI). Han underviser i Samfunnsfag på USN sin lærerutdanning ved Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap. Braziers faglige interesser og pågående prosjekter omfatter blant annet britisk og europeisk kolonihistorie, Norden og første verdenskrig, skandinavisk etterretning- og overvåkningshistorie i perioden før 1945, samt fremstillinger og bruk av historie i dataspill.

Eivind Thomassen, Universitetet i Sørøst-Norge

Eivind Thomassen (PhD) er førsteamanuensis i Historie ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN) med PhD i historie fra Universitetet i Oslo. Han underviser i realhistoriske emner ved USN Handelshøyskolen. Thomassen forsker på norsk politisk og økonomisk historie i det 20. århundre. Hans seneste bok er Middel og mål: Statoil og Equinor 1972–2001 (Universitetsforlaget, 2022).

Peter Grepperud, Universitetet i Sørøst-Norge

Peter Grepperud (cand. philol.) er stipendiat på PEDRES programmet ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN) og lektor ved Thor Heyerdahl videregående skole i Larvik. Grepperud underviser tidvis på profesjonsemnene i lektorprogrammet i historie ved USN, og har fagene historie, samfunnskunnskap og engelsk i videregående skole. Hans Ph.d. prosjekt handler om en undervisningsmetode kalt educational escape games og utforsker hvordan denne kan brukes som didaktisk verktøy i historiefaget i videregående skole.

Sonne og Wiklund 2 Cover

Downloads

Published

12 February 2024

Details about this monograph

ISBN-13 (15)

978-82-8390-135-1