Profesjonsutvikling for historieundervisere 2. (2024). Novus forlag. https://omp.novus.no/index.php/novus/catalog/book/31