Om Det Menneskelege Og Det Ikkje-Menneskelege: Ti Tekstar Om Lyrikk. 2023. Vol. Bok 3. Forskingsnettverket for Poetisk Tenking. Novus forlag. https://omp.novus.no/index.php/novus/catalog/book/25.