Profesjonsutvikling for Historieundervisere 2. 2024. Novus forlag. https://omp.novus.no/index.php/novus/catalog/book/31.