Om det menneskelege og det ikkje-menneskelege: Ti tekstar om lyrikk (2023). Novus forlag (Forskingsnettverket for poetisk tenking). Available at: https://omp.novus.no/index.php/novus/catalog/book/25 (Accessed: 30 May 2024).