Bondekultur i möte med akademikerkulturer i Sverige och Norge: En personlig pendling mellan skilda världar (2023). Novus forlag. Available at: https://omp.novus.no/index.php/novus/catalog/book/bondekultur (Accessed: 20 June 2024).