Bondekultur i möte med akademikerkulturer i Sverige och Norge: En personlig pendling mellan skilda världar

Authors

Anders Gustavsson
University of Oslo

Keywords:

bondekultur, kulturstudier, akademikerkulturer, kulturmøter, skilda världar, sameksistens

Synopsis

Den primära avsikten med denna bok är att med hjälp av ett personligt perspektiv skildra ett kulturmöte mellan en äldre bondekultur och akademiska universitetsmiljöer i både Sverige och Norge och med europeiska utblickar. Hur skulle två till det yttre väsensskilda världar kunna mötas och fungera tillsammans inom en och samma person? Den personen är jag själv som på nära håll har mött olika universitetsmiljöer i såväl Sverige som Norge. Jag har också haft forskningskontakter med ett antal europeiska unviversitet. Min föreställning har varit att en samexistens mellan de åtskilda världarna skall vara möjlig trots att de grundläggande kännetecknen för dem är mycket olika. Av intresse i denna bok är också hur universitetsmiljöer i olika länder kan skilja sig åt i mötet med en enskild forskare. 

Chapters

 • Förord
 • Barn- och ungdomstid på gården Hogen
 • Att få studera vid universitet
 • Forskar- och undervisningsvärlden öppnar sig
 • Att flytta mellan olika universitet
 • Tvärvetenskapliga och nordiska forskningskontakter
 • Individstudier i ett samhällsperspektiv
 • Europeiska forskningskontakter utanför Norden
 • Forskaren och forskningsprocessen
 • Etnologins samhällsuppgifter
 • Att engagera sig i samhället utanför universiteten
 • Avslutande reflexioner
 • Relevant litteratur
 • Internet

Author Biography

Anders Gustavsson, University of Oslo

Författaren Anders Gustavsson var under åren 1987-1997 professor i etnologi vid Uppsala universitet. Han blev 1997 professor i kulturhistoria vid Oslo universitet och är senior sedan 2011. Han disputerade 1972 vid Lunds universitet på en avhandling om “Kyrktagningsseden i Sverige”. Hans forskningar har avsett folklig religion, folkrörelser med tonvikt på nykterhets- och väckelserörelser, kustkultur, kulturmöten, turism, gränskulturer, ritualer vid livshögtider, symbolik på gravstenar, minnessidor på internet, folklivsmåleri och fältarbetsmetoder m.m.

Bondekultur cover image

Forthcoming

31 October 2023

Details about the available publication format: PDF e-book

PDF e-book

ISBN-13 (15)

978-82-8390-xxx-x

Details about the available publication format: Hardcover

Hardcover

ISBN-13 (15)

978-82-7099-728-2

Physical Dimensions

170mm x 240mm x 5mm

How to Cite

Bondekultur i möte med akademikerkulturer i Sverige och Norge: En personlig pendling mellan skilda världar. (2023). Novus forlag. https://omp.novus.no/index.php/novus/catalog/book/bondekultur