Om Det Menneskelege Og Det Ikkje-Menneskelege: Ti Tekstar Om Lyrikk. Vol. Bok 3. Forskingsnettverket for poetisk tenking. Novus forlag, 2023. Accessed December 8, 2023. https://omp.novus.no/index.php/novus/catalog/book/25.