1.
Om det menneskelege og det ikkje-menneskelege: Ti tekstar om lyrikk [Internet]. Novus forlag; 2023 [cited 2023 Dec. 8]. ( , editor. Forskingsnettverket for poetisk tenking; vol. Bok 3). Available from: https://omp.novus.no/index.php/novus/catalog/book/25