1.
Bondekultur i möte med akademikerkulturer i Sverige och Norge: En personlig pendling mellan skilda världar [Internet]. Novus forlag; 2023 [cited 2024 May 19]. Available from: https://omp.novus.no/index.php/novus/catalog/book/bondekultur