1.
Tid og historie [Internet]. Novus forlag; 2023 [cited 2024 Jul. 23]. (Festskrift). Available from: https://omp.novus.no/index.php/novus/catalog/book/30