About the Press

Novus forlag ble startet i 1972. Siden da har vi publisert vitenskapelige avhandlinger, lærebøker og tidsskrifter for universitet og høgskoler. Vi utgir også fagbøker for allmennmarkedet og lærebøker for videregående skole. Vi er forlag for Det Norske Videnskaps-Akademi og Instituttet for sammenlignende kulturforskning i tillegg til at vi utgir flere bokserier tilknyttet forskjellige miljøer ved norske universiteter. De fleste utgivelsene våre kommer i norsk språkdrakt, men vi gir også ut titler på de store internasjonale språkene, særlig engelsk.

Bøkene som legges ut her er fagefellevurdert.

For noen titler vil forlaget skaffe fagfeller for å vurdere manuskriptet for deretter å sende vurderingen tilbake til foraftteren/redaktøren anonymisert for å gjøre endringene som fagfellen har etterlyst. Dette er såkalt blind fagefellevurdering.

For artikkelsamlinger står som oftest en frittstående redaksjon for å skaffe fagfeller for de enkelte bidragene. Dette vil i de fleste tilfeller være gjort allerede før vi blir valgt som utgiver, men vi kan bistå med å finne fagfeller om redaksjonen ønsker.

 CC-BY-SA

Alle titler som legges ut på dette nettstedet er Open Access. Forfattere beholder opphavsretten. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter.