About the Press

Novus forlag ble startet i 1972. Siden da har vi publisert vitenskapelige avhandlinger, lærebøker og tidsskrifter for universitet og høgskoler. Vi utgir også fagbøker for allmennmarkedet og lærebøker for videregående skole. Vi er forlag for Det Norske Videnskaps-Akademi og Instituttet for sammenlignende kulturforskning i tillegg til at vi utgir flere bokserier tilknyttet forskjellige miljøer ved norske universiteter. De fleste utgivelsene våre kommer i norsk språkdrakt, men vi gir også ut titler på de store internasjonale språkene, særlig engelsk.

 

Om fagfellevurderingsprosessen

Bøker (monografier og antologier) med originale forskningsresultater som skal gis ut som Open Access, og gi publikasjonspoeng, skal være fagfellevurdert.

Det nasjonale publiseringsutvalget stiller følgende krav til fagfellevurdering:

  1. Fagfellevurdering skal skje før publisering.
  2. Manuskriptet skal vurderes av én eller flere eksperter innenfor fagfeltet. Minst én av disse fagfellene skal være uten binding til utgiver eller forfatter. Fagfellen(e) kan være kjente eller anonyme.
  3. Fagfellen skal gi skriftlig vurdering av språklig kvalitet og vitenskapelig originalitet.

For artikkelsamlinger står som oftest en frittstående redaksjon for å skaffe fagfeller for de enkelte bidragene. Dette vil i de fleste tilfeller være gjort allerede før vi blir valgt som utgiver, men vi kan bistå med å finne fagfeller om redaksjonen ønsker.

Novus skal, i de tilfeller der vi har skaffet til veie fagfellene, fungere som kontakt mellom forfatter/redaktør og fagfelle for å sikre at fagfellen(es) tilbakemelding tas til følge. Novus kan ikke garantere at en utgivelse kvalifiserer til publikasjonspoeng. Novus er utgiver på nivå 1 i Register over vitenskapelige publiseringskanaler.

 

 CC-BY-SA

Alle titler som legges ut på dette nettstedet er Open Access. Forfattere beholder opphavsretten. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter.