Submission

Om du har et manuskript som du tro kan passe for Novus forlag kan du sende en epost til novus@novus.no med et kort sammendrag av prosjektet og manuskriptet (eller et representativt utdrag). 

Dersom det skal være en poenggivende utgivelse er det nødvendig at fagfellevurdering gjennomføres før endelig beslutning om utgivelse, enten ved at redaktør(er) ordner med dette, eller at vi finner og engasjerer fagfeller.

 

Generell skriveveiledning

Novus forlag har ikke noen forfatterveiledning som gjelder for alle våre titler, men under følger en generell veiledning som gjelder for forfattere av sakprosa som skriver på et manus ment for bok- eller artikkelutgivelse.

 • Manus skal være komplett og korrekturlest før innsending til forlaget (med mindre det er avtalt at forlaget skal stå for korrekturlesing/språkvask).
 • Manus leveres som Word-fil.
 • Bruk helst Times New roman og unngå så langt som mulig bruk av tredjeparts-fonter for spesialtegn.
 • Hold orden på overskriftsnivåer.
 • Unngå bruk av tekstbokser.
 • Unngå bruk av fete typer og understreking om mulig.
 • Sitater på mer enn to linjer skilles ut som egne avsnitt med innrykk (ikke kursiv).
 • Plassering av illustrasjoner eller annet markeres i teksten med klammeparenteser. Eks.: [Figur 1 inn her. Bildetekst med kildehenvisning.]
 • Illustrasjoner kan settes inn i teksten for å markere hvor disse skal plasseres, men må legges ved som løse filer. Forlaget sjekker om kvaliteten er god nok for trykk og gir beskjed.
 • Henvis til figurnummer i teksten da det ikke alltid er mulig å ha illustrasjonene akkurat der det er ønsket pga. sidefall.
 • Rettigheter for bruk av illustrasjoner er forfatterens ansvar med mindre annet er avtalt på forhånd.
 • Ved bruk av tabeller husk at boksiden kan ha annet mål enn Word-dokumentet (standard i Word er A4). Veldig store tabeller vil derfor måtte skaleres ned eller deles opp.
 • Bestem på forhånd om boken skal ha register. Stikkord bør markeres under skriving av manus, men kan også markeres i ettertid.
 • Oppslagsordene skal levers som egen Word-fil med ett ord per linje.
 • Bestem hvilken referansestil som skal brukes og påse at alle referanser følger samme stil.

 

Bokproduksjon

Etter at ferdig (og korrekturlest) manus er innlevert begynner forlaget med layout. Dersom forfatteren er usikker på hvordan hen ønsker at boken skal se ut kan ett kapittel settes først slik at vi kommer fram til et utseende alle er fornøyde med.

Når boken er ferdig satt får forfatteren (eller redaktør(er) og forfattere) hele materien til en settekorrektur.

Når evt. rettinger fra settekorrekturen er ført inn får redaktøre(forfatter hele materien til en siste sjekk for å påse at alle rettinger har kommet med som tenkt.

 

Omslag

Forlaget står for omslaget, men forfatter redaktør må gjerne komme med egne ønsker i forhold til farger eller illustrasjoner.

 

Ferdig bok

Når forlaget har mottatt ferdig bok fra trykkeriet (etter levering av ferdige filer til trykkeriet tar det gjerne 2-3 uker for en paperback-bok, eller 4-5 uker for en hardcover-bok) sendes frieksemplarene til forfatter(e) og redaktør(er) og boken legges ut i mentor slik at den bli tilgjengelig i bokhandlersystemet samt i vår egen nettbutikk.

 

Markedsføring

Ettersom vi primært gir ut faglitteratur for høyere utdanning har vi ikke noe fast prosedyre for markedsføring da vår erfaring er at dette ikke har noen påviselig effekt ift. salg, men vi legger ut nye utgivelser i sosiale medier og redaktører og forfattere står fritt til å dele dette videre til tenkte målgrupper.

 

Kontrakter

Novus forlag benytter normalkontrakten for sakprosa fra Forleggerforeningen. Du finner kontrakten her. Kontrakten gir Novus forlag rett til å gi ut manuset som papirbok. Den gir Novus forlag førsterett til å gi ut manuset som digital bok, men dette krever at det inngås en egen avtale.

 

Royalties

Med mindre annet er avtalt er det ikke Royalty på de første 500 solgte bøkene. Dette er fordi så godt som alle våre utgivelser får publiseringsstøtte, og en utbetaling av Royalty fra første solgte vil kreve høyere støttebeløp. Eventuelle Royalty-utbetalinger skal oppgis som næringsinntekt. Den som har næringsinntekt må selv sørge for betaling av skatt for mottatt honorar. Medlemmer av NFFO kan lese mer om dette her.

 

Stipender under skriveprosessen

Dersom forfatteren er medlem av NFFO kan hen være berettiget ett eller flere av deres stipender. Disse kan det leses mer om her.

 

Søknad om publiseringsstøtte

Faglitteratur krever publiseringsstøtte. Støtte kan man søke om fra mange mulige kilder som f.eks. eget institutt/arbeidsplass, kulturrådet, Fritt Ord, Sparebankstiftelsen eller en av mange legater og private stiftelser. Dette er det viktig for forfattere å sette seg inn i tidlig i prosessen. Et sted å starte kan være Legathåndboken for å se om det er noe som passer til bokens tema/fagområde.