Nordisk samtidspoesi: Tua Forsströms forfatterskap

Authors

Hadle Oftedal Andersen, Helsingfors universitet; Øyvind Berg; Tatjana Brandt; Niels Frank; Ole Karlsen, Høgskolen i Innlandet; Unni Langås, Universitetet i Agder; Andreas G. Lombnæs; Mette Moestrup; Louise Mønster, Aalborg Universitet; Hans Kristian Rustad, Høgskolen i Innlandet; Silje Harr Svare, Høgskolen i Innlandet

Keywords:

Lyrikk, Poesi, Dikt, Langdikt, intertextualitet, metapoesi, etikk, poetikk, Tua Forsström

Synopsis

I antologien Nordisk samtidspoesi. Tua Forsströms forfatterskap blir ulike sider av Forsströms forfatterskap presentert gjennom essays og vitenskapelige artikler skrevet av framtredende forfatterkolleger og poesiforskere fra Norden. Boka inneholder også en lengre samtale med Forsström.

Chapters

 • Forord
  Ole Karlsen
 • EN STALKER I TARKOVSKIJS SONE. REFLEKSJONER VED TOLKNING AV TUA FORSSTRÖMS DIKT
  Andreas G. Lombnæs
 • HÄSTARNA. A ”HORSTORY”
  Ole Karlsen
 • EI DIKTING SOM TALAR DIREKTE TIL SANSANE. "SNÖN YR ÖVER INNERGÅRDENS ROSOR" OG TARKOVSKIJS ØNSKE OM Å SKAPA SKULPTURAR I TID
  Hadle Oftedal Andersen
 • ET HØST- OG ET VÅRBREV. TUA FORSSTRÖMS SEPTEMBER (1983) OG INGER CHRISTENSENS BREV I APRIL (1979)
  Silje Harr Svare
 • «HUDEN ÄR ETT LJUST PERGAMENT». EN ANALYS AV INTERTEXTUALITET OCH METAPOESI I TUA FORSSTRÖMS DIKTSAMLING SÅNGER
  Tatjana Brandt
 • DET INDEKSIKALSKE BILDET. ERINDRINGSSPOR I TUA FORSSTRÖMS DIKTSAMLING EN KVÄLL I OKTOBER RODDE JAG UT PÅ SJÖN
  Unni Langås
 • BERØRT FRA INDERSIDEN. EN LÆSNING AF TUA FORSSTRÖMS SÅNGER
  Louise Mønster
 • FORSSTRÖMS ORDBOK
  Niels Frank
 • "I DUET FINNS MÅNGA DU" OM DU’ET OG BREVET I TUA FORSSTRÖMS LYRIK
  Mette Moestrup
 • HVA ER POESI?
  Øyvind Berg
 • "HUR SKA HJÄRTAT VARA I VÄRLDEN OCH VÄRLDEN I HJÄRTAT" EN SAMTALE
  Hans Kristian Rustad
 • "VAR INTE RÄDD LILLA HARE". NOEN BETRAKTNINGER OM POETIKK OG ETIKK I TUA FORSSTRÖMS LYRIKK
  Hans Kristian Rustad
 • EKFRASEN SOM OPPLEVELSE. ESTETISK OG EKSISTENSIELL ERFARING I NOEN DIKT AV TUA FORSSTRÖM
  Hans Kristian Rustad

Author Biographies

Hadle Oftedal Andersen, Helsingfors universitet

filosofie doktor, docent, Helsingfors universitet. Andersen er kritikar i Klassekampen. Hans seinaste bok er Bygdemodernisme. Tarjei Vesaas og dei ytste ting (2015).

Øyvind Berg

forfatter, dramatiker og oversetter. Han debuterte som forfatter med Retninger i 1982, og har siden gitt ut en rekke diktsamlinger. Seneste utgivelse er diktutvalget Offentlig ømhet. Ikke alle diktene fra 1982 til nå (2016). Som dramatiker har han et førtitalls produksjoner bak seg, særlig med teater- gruppa Baktruppen 1986–2011. Berg er også oversetter av bl.a. Paul Celan, Per Højholt, William Shakespeare, Bertolt Brecht og Ezra Pound. For tiden arbeider han med en oversettelse av Shakespeares As You Like It (Som dere vil), stykket settes opp på Nationaltheatret i februar 2017. Berg er tildelt bl.a. Oktoberprisen, Halldis Moren Vesaas-prisen, Brageprisen og Aschehougprisen.

Tatjana Brandt

poet, ph.d. fra Helsingfors universitet på en avhandling om Ann Jäderlunds og Agneta Enckells poesi. Hun har arbeidet som kritiker, men skriver nå essays og lengre artikler. For tiden arbeider hun på en essaysamling om litteratur og livet samt på en diktsamling. Brandt har de siste fire årene vært ansvarlig for Fria-seminariet i litterær kritikk som er en ideell forening og et nordisk kritikernettverk.

Niels Frank

forfatter. Frank har skrevet bøkene Øjeblikket (digte, 1985), Digte i kim (1986), Genfortryllelsen (digte, 1988), Yucatán (essays og andre forsøg, 1993), Tabernakel (digte, 1996), Livet i Troperne (metaforismer, 1998), CV (fotobog, 2001), Første person, anden person (digte, essays, prosa, 2004) k Én vej (digte, 2005), Tak for i går (kunsthistorier, 2006), Alt andet er løgn (essay, 2007), Små guder (digte, 2008) og Spørgespil (prosa, 2010). Han virker også som oversetter og har oversatt John Ashberys En bølge (1987) og Selvportræt i et konvekst spejl (s.m. Poul Borum, 1989), Paul Muldoons Enhjørningen forsvarer sig selv (1996), Anne Carson, Selvbiografi i rødt (s.m. Pejk Malinovski, 2001), Francis Ponges At tage tingenes parti (s.m. Merete Nissen, 2005) og Bret Easton Ellis’ Lunar Park (2005). Han har også blitt tildelt en rekke priser og stipend: 3-årigt stipendium fra Statens Kunstfond 1988, Henrik Steffens-Studienstipendium der Stiftung F.V.S. zu Hamburg 1992, Aarestrup-Medaillen 1995, Gyldendals Boglegat 1996, Otto Gelsted Prisen 1999, Georg Brandes-Prisen 2007, livsvarig ydelse fra Statens Kunstfond 2008 og Montanas Litteraturpris 2009.

Ole Karlsen, Høgskolen i Innlandet

dr.art., professor i nordisk litteraturvitenskap ved Høgskolen i Innlandet. Karlsen har skrevet Fansmakt og bergsval dom. En studie i Olav H. Hauges romantiske metapoesi (2000), Ekfrasen i moderne norsk lyrikk (2003) og Streiflys. Om norsk og nordisk lyrikk (2006). Har skrevet en rekke artikler, særlig om moderne norsk lyrikk, og redigert en rekke vitenskapelige antologier om lyrikklesning, nordisk lyrikk og norske etterkrigslyrikere. Hans siste utgivelser er diktantologien Poesi og bildekunst (2011) og antologiene Volds linjer (2011, s.m. Thorstein Norheim), Nordisk samtidspoesi. Særlig Jo Eggens forfatterskap (2012), Nordisk samtidspoesi. Særlig forholdet mellom musikk og lyrikk (2013), Nordisk samtidspoesi. Særlig Øyvind Rimbereids forfatterskap (2014) og «vakkervisa hu skulle søngi». Om Alf Prøysens lyrikk (2015). Karlsen er redaktør av Nordisk poesi. Tidsskrift for lyrikkforskning.

Unni Langås, Universitetet i Agder

dr.art., professor i nordisk litteraturvitenskap ved Universitetet i Agder. Sentrale bokutgivelser er Forandringens former. En studie i Liv Køltzows forfatterskap 1970–1988 (1999), Tanke til begjær. Nylesingar i nordisk lyrikk (sammen med Sigrid Bø Grønstøl, 2001), Kroppens betydning i norsk litteratur 1800–1900 (2004), Dialog. Eldrid Lundens dikt 1968– 2005 (2007) og Traumets betydning i norsk samtidslitteratur (2016). Hun har skrevet en rekke artikler om norsk og nordisk litteratur og redigert flere antologier, blant annet Poesi på alle kantar. Festskrift til Paal-Helge Haugen (2015) og Litteratur inter artes. Nordisk litteratur i samspill med andre kunstarter (sammen med Karin Sanders, 2016).

Andreas G. Lombnæs

dr.philos., professor emeritus i nordisk litteratur- vitenskap ved Universitetet i Agder. Lombnæs’ doktoravhandling var Natur – subjekt – språk. Lesninger i Olaf Bulls forfatterskap (publisert 1997). Han har skrevet en rekke artikler om norsk og nordisk litteratur fra eldre og nyere tid, blant annet Wergeland, Ibsen, Obstfelder, Hamsun, Solstad, Vold, Lund, Wærness. Lombnæs’ seneste utgivelse er Seg selv. Subjektfremstillinger i norsk litteratur (2015).

Mette Moestrup

forfatter. Moestrups forfatterskap består av fire dikt- samlinger og en kort roman. Hennes seneste utgivelse er diktsamlingen Dø, løgn, dø (2012). Etter debuten Tatoveringer (1998) kom Golden Delicious (2002), som ble premiert av Statens Kunstfond, og som utkom i svensk oversættelse i 2004. Og endelig kingsize (2006), som hun mottok Montana- prisen for, og hvorav store dele er publisert i svenske, norske, tyske og finske antologier og tidsskrifter. Romankollagen Jævnet med jorden (2009) ble innstilt til Weekendavisens Litteraturpris og Kritikerprisen. En norsk samling 9 dikt om begjær med dikt fra Golden Delicious og kingsize utkom i november 2009 på forlaget Flamme. Dessuten har hun utgitt barnebøkene Ti grønne fingre (2007) og Hvad siger sneugleungen Ulla? (2009). En rød tråd er videre arbeidet med brevkunst og nettkunst. ”Hvid kvinde M.M. ”, ”Brevprojekt M.M” og ”Kollektivt, anonymt” (se netart) Vi kan også tilføye fellesboken Frit flet, som hun skrev sammen med Line Knutzon og Naja Marie Aidt, og som utkom i 2014. For øvrig er kingsize utgitt på det amerikanske forlag subpress i 2014. Utfyllende informasjon om Moestrups forfatterskap kan du lese på hennes hjemmeside.

Louise Mønster, Aalborg Universitet

ph.d. og lektor ved Institut for Kultur og Globale Studier, Aalborg Universitet. Mønster har utgitt bl.a. Ny nordisk. Lyrik i det 21. år- hundrede (2016), Mødesteder. Om Tomas Tranströmers og Henrik Nord­ brandts poesi (2013) og Nedbrydningens opbyggelighed. Litterære historier i det 20. århundredes nordiske modernistiske lyrik (2009) samt en rekke artikler om dansk og nordisk litteratur. Hun har senest redigert antologien Dansk samtidslyrik (s.m. Peter S. Larsen). Mønster er redaktør av Nordisk poesi. Tids- skrift for lyrikkforskning og redaksjonsmedlem av litteraturtidsskriftet Passage.

Hans Kristian Rustad, Høgskolen i Innlandet

ph.d. og førsteamanuensis ved Høgskolen i Innlandet. Han har gitt ut boka Digital litteratur. En innføring (2012) og redigert bøkene Alf Prøysen, kunsten og mediene (2015), Fra Wergeland til Knausgård (2014), Analyzing Digital Fiction (2014) og ‘der vårgras brydder’Nye lesninger av Åsmund Sveens diktning (2010). Hans nyeste artikler omhandler dikt av Hanne Bramness, Paal-Helge Haugen, Cecilie Løveid og Øyvind Berg. Rustad er redaktør av Nordisk poesi. Tidsskrift for lyrikkforskning.

Silje Harr Svare, Høgskolen i Innlandet

ph.d. og førsteamanuensis ved Høgskolen i Innlandet. Svare har skrevet avhandling om tilknytningen til tidligromantisk tenkning i Inger Christensens lyrikk og essayistikk (2014).

Tua Forsströms forfatterskap - Omslag

Published

June 17, 2020

Online ISSN

2703-8459

Print ISSN

2387-452X

Categories