Nordisk samtidspoesi: Göran Sonnevis forfatterskap

Authors

Paula Henrikson, Uppsala universitet; Arne Melberg, Universitetet i Oslo; Ingrid Nielsen, Universitetet i Stavanger; Michael van Reis; Øyvind Rimbereid; Espen Stueland; Silje Harr Svare, Høgskolen i Innlandet

Keywords:

diktning, poesi, informationsteori, Göran Sonnevi

Synopsis

Sonnevi blir karakterisert som en grenseoverskridende og grenseløs poet. Allerede i sine tidligste utgivelser skriver han politikken inn i poesien. I de totalt 17 diktbøkene han hittil har utgitt, innlemmer han også økologiske, biologiske, geografiske, historiske og filosofiske så vel som matematiske refleksjoner. Sonnevis dikt står ikke minst fram som en henvendelse til og undersøkelse av språket og diktningen. Poesien hans vender seg mot verdenspoeter som Dante og Hölderlin så vel som mot seg selv, både ved at partier av tidligere dikt stadig skrives inn i nyere tekstsammenhenger og ved at det personlige livet, som i sterk grad er et dikterliv, tematiseres i diktene. I denne antologien utforsker framtredende nordiske poesiforskere og poetkolleger mangfoldigheten, kompleksiteten og åpenheten i Sonnevis lyrikk.

Chapters

 • Forord
  Silje Harr Svare
 • «Intets ekvilibrium.» Något om Sonnevis intigheter
  Arne Melberg
 • Terskler og sprang. Fra teknikk til tematikk i Göran Sonnevis diktning
  Øyvind Rimbereid
 • En økokritisk lesning av Göran Sonnevis poesi, hva er det? Sonnevi om forholdet mellom mennesket og naturen, samfunnet og naturen
  Espen Stueland
 • Dikt som informationsteori: Om Göran Sonnevis Ormöga-dikter
  Paula Henrikson
 • Sonnevis sol – in i det vita
  Michael van Reis
 • «Men tiden är nu I varje ögonblick ny» Om tid og skapelse hos Göran Sonnevi
  Ingrid Nielsen

Author Biographies

Paula Henrikson, Uppsala universitet

født 1975, er professor i litteraturvitenskap ved Litteraturvitenskapelig institutt, Uppsala universitet. Hennes forskning har særlig vært rettet mot svensk romantikk, edisjonsfilologi og edisjonshistorie. Henrikson var til og med 2018 Pro Futura Scientia Fellow (Swedish Collegium for Advanced Study og Riks- bankens Jubileumsfond) og tilbrakte 2017-2018 et ettårig gjesteforskeropphold ved Lichtenberg-Kolleg i Göttingen. Hun arbeider på et prosjekt om romantisk klassisisme og filhellenisme i svensk litteratur.

Arne Melberg, Universitetet i Oslo

er født i Stockholm i 1942 og ble fil.dr. ved Stockholms universitet i 1973.     Fra 1987 har han vært professor i allmenn litteratur ved Universitetet i Oslo. Melberg har publisert 21 bøker og et hundretalls vitenskapelige artikler i litteraturteoretiske og litteraturhistoriske emner, blant annet monografier om Hölderlin (1995), Rilke (1998), Montaigne (2000) og Nietzsche (2001). Seneste utgivelser er Essä (2013), Litteratur i sin tid (2015) og Läsaren Lagercrantz (2017).

Ingrid Nielsen, Universitetet i Stavanger

(f. 1968) er førsteamanuensis i nordisk litteratur ved Universitetet i Stavanger. Nielsen har arbeidet mest med moderne lyrikk, med en særlig interesse for ek- sistensiell erfaring og lyrisk skapelse, med artikler blant annet om Olav H. Hau- ge, Bjørn Aamodt, Jo Eggen og Ann Jäderlund. Hun utga i 2016 diktsamlingen Hemmelig, men aldri som en tyv.

Michael van Reis

er født 1954 i Gøteborg, hvor han har vært virksom både ved universitetet og   i byens sentrale avis. Han disputerte med avhandlingen Det slutna rummet (1997), om Lars Noréns forfatterskap fra hans debut som poet til gjennombrud- det som dramatiker. Mikael van Reis har arbeidet som kultursjef og litteratur- kritiker i Göteborgs-Posten i drøyt 25 år, en virksomhet han forlot i 2014. Deretter utga han en lengre poesistudie: Den siste poeten – en essä om Paul Celans aska. Han arbeider for øyeblikket med nye bokprosjekt – deriblant Den röda fläcken, som samler lengre studier og essayer om eldre billedkunst (Velázquez), den moderne romanen (Proust, Joyce, Kafka m.fl.) og kritisk prosa (Benjamin, Bakhtin, Barthes).

Øyvind Rimbereid

(1966) bosatt i Stavanger, cand.philol. (hovedfagsoppgave om diktet «Sjostakovitj, 1976» av Göran Sonnevi) og forfatter. Siste bok Lenis plassar (dikt) 2017, tidligere utgivelser, blant annet Solaris korrigert (dikt) 2004, Hvorfor ensomt leve (essays) 2006, Orgelsjøen (dikt) 2013.

Espen Stueland

er født 1970, og ga ut sin første diktsamling 22 år gammel: sakte dans ut       av brennende hus. Siden har han utgitt ytterligere to diktsamlinger, fem essaysamlinger og en roman. Stueland har mottatt bl.a. Halldis Moren Vesaas-prisen for Å si om seg selv (2003), Det Norske Akademis Pris til minne om Thorleiv Dahl, og han ble kåret til årets litteraturkritiker i 2005. Stueland har holdt foredrag om Göran Sonnevi ved flere anledninger, bl.a. ved Poesifestivalen i Nässjö i 2000. Essayet «Samtaler med de døde i Göran Sonnevis poesi» er med i Falsk tilståelse og andre essays (Forlaget Oktober 2013) og essayet «Fantastiske musikk! Göran Sonnevi og hengivelsens poesi» er trykket i Vinduet nr. 2/2010. Stueland har også gjendiktet og skrevet etterord til Sonnevi-diktutvalget Din vinge, som bærer meg. Utvalgte dikt 1996–2005 (Forlaget Oktober 2010).

Göran Sonnevis forfatterskap - Omslag

Published

June 17, 2020

Online ISSN

2703-8459

Print ISSN

2387-452X

Categories

Details about this monograph

Date of first publication (11)

20-02-2020