Fra barnehage til voksenliv – Utdanning, didaktikk og verdi

Authors

Ursula Småland Goth, Høyskolen Kristiania; Linnéa K. Jermstad, NLA Høgskolen; Ingunn Reigstad, NLA Høgskolen; Per Ivar Kjærgård, NLA Høgskolen; Hilde Sundnes, NLA Høgskolen; Astrid Øien Halsnes, NLA Høgskolen; Erik Goth Småland, Høyskolen Kristiania; Miroslava Tokovska, Høyskolen Kristiania; Anne Karin Rudjord Unneland, NLA Høgskolen; Kristin Aadland-Atkinson, NLA Høgskolen; Lise Øen Jones, Universitetet i Bergen; Elisabeth Hesjedal, Universitetet i Bergen; Gunnvi Sæle Jokstad, NLA Høgskolen; Tove Hagenes, NLA Høgskolen; Torgeir Landro, NLA Høgskolen; Svitlana Holovchuk, NLA Høgskolen; Espen Schønfeldt; Liv Oddrun Voll, Universitetet i Oslo

Keywords:

Barnehage, Utdanning, didaktikk, Verdier

Synopsis

Antologien Fra barnehage til voksenliv. Utdanning, didak­tikk og verdi består av profesjonsnær forskning på lærer­utdanningene og videregående opplæring, og på praksisfeltene barnehage og grunnskole. De 18 forfatterne, som har basert sine bidrag på forskning fra egen praksis, har lang erfaring med formidling av kunnskap og verdier som er viktige i pedagogiske sammenhenger. Antologien Fra barnehage til voksen­liv. Utdanning, didaktikk og verdi inneholder forskningsdata fra utdanningssektoren samt oppdatert informasjon og viten­skapelige forsknings­resultater fra prosjekter i kommunen, fylkeskommunen og private institusjoner. Vi håper at tekstene vil motivere til danning og kritisk tenkning, og utfordre til aktivt engasje­ment for medmennesker og samfunn både i Norge og globalt.

Chapters

 • Redaktørenes forord
  Linnéa K. Jermstad, Ursula Småland Goth
 • Utvikling av veilederkompetansen – en profesjonsetisk reise
  Gunnvi Sæle Jokstad
 • Nærhet, eller distanse? Lærerstudenters erfaringer med Zoomundervisning under Covid-19
  Ursula Småland Goth, Svitlana Holovchuk, Linnéa K. Jermstad, Gunnvi Sæle Jokstad
 • Med kunst som veiviser til profesjonell utvikling
  Gunnvi Sæle Jokstad
 • Historiebevissthet – «allt och inget»
  Torgeir Landro
 • Elever med stort læringspotensial – en kunnskaps- og holdningsutfordring?
  Gunnvi Sæle Jokstad, Tove Hagenes
 • Lærerens rolle og elevens medvirkning i den spesialpedagogiske tiltakskjede
  Lise Øen Jones, Elisabeth Hesjedal
 • Non-verbal samhandlingskompetanse i munnleg forteljarkunst
  Kristin Aadland-Atkinson
 • Kvalitetsfremmende praksis i arbeidet med de grunnleggende ferdighetene
  Anne Karin Rudjord Unneland
 • Tilrettelegging for trivsel. Mangfold i det norske klasserommet
  Ursula Småland Goth, Linnéa K. Jermstad, Miroslava Tokovska
 • Frå gjest til med-arbeidar. Feltarbeid i eigen kultur i eit framand land
  Astrid Øien Halsnes, Erik Goth Småland
 • Dannelse til globalt medborgerskap. Solidaritetsarbeid i en barnehagekontekst
  Linnéa K. Jermstad, Per Ivar Kjærgård, Hilde Sundnes
 • Pedagogisk credo – barnehagelærerstudenters refleksjoner om verdier og pedagogisk ledelse
  Ingunn Reigstad
 • Utdanning for yrkeslivet: Samsvar mellom ferdigheter det undervises i og ferdigheter som etterlyses
  Ursula Småland Goth, Espen Schønfeldt, Liv Oddrun Voll

Author Biographies

Ursula Småland Goth, Høyskolen Kristiania

Professor ved Høyskolen Kristiania og professor II NLA Høgskolen

Ingunn Reigstad, NLA Høgskolen

Førstelektor

Per Ivar Kjærgård, NLA Høgskolen

Førstelektor

Hilde Sundnes, NLA Høgskolen

Høgskolelærer

Astrid Øien Halsnes, NLA Høgskolen

Førstelektor i pedagogikk

Erik Goth Småland, Høyskolen Kristiania

Førsteamanuensis i kulturvitenskap

Anne Karin Rudjord Unneland, NLA Høgskolen

Førstelektor em

Kristin Aadland-Atkinson, NLA Høgskolen

Høgskolelektor ved NLA Høgskolen og PhD-kandidat ved Institutt for pedagogikk, Universitetet i Oslo

Lise Øen Jones, Universitetet i Bergen

Førsteamanuensis ved Universitetet i Bergen og førsteamanuensis II ved NLA Høgskolen

Elisabeth Hesjedal, Universitetet i Bergen

Førsteamanuensis

Gunnvi Sæle Jokstad, NLA Høgskolen

Førstelektor

Tove Hagenes, NLA Høgskolen

Sosiolog og timelærer

Torgeir Landro, NLA Høgskolen

Førsteamanuensis

Svitlana Holovchuk, NLA Høgskolen

Førsteamanuensis

Espen Schønfeldt

Seniorrådgiver Viken fylkeskommune

Liv Oddrun Voll, Universitetet i Oslo

Førstelektor Universitetet i Oslo, Naturfagsenteret

Fra barnehage til voksenliv - Omslag

Published

December 4, 2020

Details about the available publication format: PDF (Hele boken)

PDF (Hele boken)

ISBN-13 (15)

978-82-8390-058-3

DOI (06)

https://doi.org/10.52145/9788283900538