Nordisk samtidspoesi: Henrik Nordbrandts forfatterskap

Authors

Asger Schnack; Ole Karlsen, Høgskolen i Innlandet; Peter Stein Larsen, Aalborg Universitet; Louise Mønster, Aalborg Universitet; Ingrid Nielsen, Universitetet i Stavanger; Dan Ringgaard, Aarhus Universitet; Erik Skyum-Nielsen, Københavns Universitet

Keywords:

Lyrikk, Dansk lyrikk, Henrik Nordbrandt, satire, symbolisme, Stemme, Stemning

Synopsis

Nordisk samtidspoesi er en skriftserie knyttet til Nordisk poesifestival | Rolf Jacobsen-dagene som arrangeres i Hamar primo mars hvert år. I mars 2020 var Henrik Nordbrandt festivalpoet, og et to-dagers seminar ble arrangert om hans forfatterskap ved Høgskolen i Innlandet. Seminarinnleggene er siden bearbeidet til artikler og essays og samlet i Nordisk samtidspoesi. Henrik Nordbrandts forfatterskap, den 10. utgivelsen i serien.

Henrik Nordbrandts forfatterskap strekker seg over hele seks tiår. Han debuterte med Digte i 1966 og har siden gitt ut en rekke diktsamlinger, iblant også bøker i andre sjangrer. Forfatterskapet hans hører utvilsomt med blant de ypperste og mest fornemme i Norden, og han har vært innstilt til Nordisk råds litteraturpris ved flere anledninger og mottok den endelig for Drømmebroer som utkom i 1998. Nordbrandt er forunderlig nok på en og samme tid en «poetenes poet» og en dikter som når ut til en stor leserskare.

Nordbrandts dikt er kjennetegnet av stor skjønnhet, særegen bilde- dannelse, elegant syntaks, og tematisk og formelt beveger de seg i ulike stemningsleier og utfolder seg i en bue fra det sentrallyriske til det grotesk-satiriske og det eksplisitt politiske. På den ene siden er diktene svært tilgjengelige, mens de på den andre unndrar seg å bli naglet fast i én betydning eller innenfor én betydningsramme. En slik dikterisk praksis kommenteres og drøftes i flere av bidragene i Nordisk samtidspoesi. Henrik Nordbrandts forfatterskap som også inneholder en lang samtale med poeten selv.

Bidragsytere: Asger Schnack, Peter Stein Larsen, Ingrid Nielsen, Louise Mønster, Ole Karlsen, Dan Ringgaard og Erik Skyum-Nielsen.

Hovedredaktør for skriftserien er Ole Karlsen, professor i nordisk litteraturvitenskap ved Høgskolen i Innlandet.

Chapters

 • Forord
  Ole Karlsen
 • Med oppmerksomheten rettet mot verset
  Ole Karlsen
 • Unge Nordbrandt
  Asger Schnack
 • Nordbrandt mellem symbolisme og grotesk satire
  Peter Stein Larsen
 • Stemme og stemning hos Nordbrandt
  Erik Skyum-Nielsen
 • Spøgelser
  Udkast til en nordbrandtsk hauntologi
  Dan Ringgaard
 • Guds Hus. En meditation
  Louise Mønster
 • Slutter diktet?
  Om «poetic closure» med vekt på Henrik Nordbrandts sonetter i «Ormene ved himlens port»
  Ole Karlsen
 • «Hva betyder det at se en sporvogn i drømme?»
  Om drømmenes betydning i Henrik Nordbrandts forfatterskap
  Ingrid Nielsen
 • Samtale med Henrik Nordbrandt
  Louise Mønster

Author Biographies

Asger Schnack

Asger Schnack er forfatter og forlegger. Han debuterte med Øjeæbler i 1967 og har siden utgitt en rekke bøker: diktsamlinger, romaner og essays. Han har vært redaktør og har undervist ved Forfatterskolen i København. Han har mottatt flere priser, blant annet Adam Oehlenschläger-Legatet, Morten Nielsens Mindelegat, Otto Gelsted-prisen og F.P. Jacs Mindelegat. Asger Schnack er tildelt Statens Kunstfonds livsvarige ydelse fra 2001. Nyeste utgivelse er diktboken Fra gud til måne (2019).

Ole Karlsen, Høgskolen i Innlandet

Ole Karlsen er dr.art., professor i nordisk litteraturvitenskap ved Høgskolen i Innlandet. Han har skrevet Fansmakt og bergsval dom. En studie i Olav H. Hauges romantiske metapoesi (2000), Ekfrasen i moderne norsk lyrikk (2003) og Streiflys. Om norsk og nordisk lyrikk (2006). Han har også skrevet en rekke artikler, særlig om moderne norsk lyrikk, og redigert en rekke vitenskapelige antologier om lyrikklesning, nordisk lyrikk og norske etterkrigslyrikere. Nyeste utgivelse er Papirets flate med teikn. Lesingar i den norske lyrikkens kanon (2017).

Peter Stein Larsen, Aalborg Universitet

Peter Stein Larsen er ph.d. og dr.phil., professor i nordisk litteratur ved Aalborg Universitet. Larsen er leder av CERCOP (Centre for Research in Contemporary Poetry) og dessuten litteraturanmelder i Kristeligt Dagblad. Han har utgitt blant annet Drømme og dialoger. To poetiske traditioner omkring 2000 (2009), Nattehimlens poetik. Studier i moderne nordisk lyrik (2011), Poesiens ekspansion. Om nordisk samtidsdigtning (2015) og Lyriske linjer. Fem tendenser i nyere digtning (2018).

Louise Mønster, Aalborg Universitet

Louise Mønster er ph.d. og lektor ved Institut for Kultur og Læring, Aalborg Universitet. Hun har utgitt blant annet Nedbrydningens opbyggelighed. Litterære historier i det 20. århundredes nordiske modernistiske lyrik (2009), Mødesteder. Om Tomas Tranströmers og Henrik Nordbrandts poesi (2013) og Ny nordisk. Lyrik i det 21. århundrede (2016) samt en rekke antologier og artikler om dansk og nordisk litteratur. Medlem av redaksjonen for litteraturtidsskriftet Passage samt Nordisk poesi. Tidsskrift for lyrikkforskning.

Ingrid Nielsen, Universitetet i Stavanger

Ingrid Nielsen er dr.art. og professor i litteraturvitenskap ved Universitetet i Stavanger. Hun har skrevet avhandling om Paul Celans poesi samt en rekke artikler om moderne lyrikk, med vekt på estetiske og eksistensielle problemstillinger. I 2016 debuterte hun diktsamlingen Hemmelig, men aldri som en tyv, og i 2020 kom Den andre Jakobsstigen. 

Dan Ringgaard, Aarhus Universitet

Ingrid Nielsen er dr.art. og professor i litteraturvitenskap ved Universitetet i Stavanger. Hun har skrevet avhandling om Paul Celans poesi samt en rekke artikler om moderne lyrikk, med vekt på estetiske og eksistensielle problemstillinger. I 2016 debuterte hun diktsamlingen Hemmelig, men aldri som en tyv, og i 2020 kom Den andre Jakobsstigen. 

Erik Skyum-Nielsen, Københavns Universitet

Erik Skyum-Nielsen ble i 1974 mag.art. i nordisk litteratur ved Københavns Universitet. Fra 1974 til 1978 var han dansklektor ved Islands Universitet, og siden 1978 har han vært fast kritiker i Dagbladet Information. Fra 2003 har han vært ansatt som lektor ved Københavns Universitet. Skyum-Nielsen er oversetter fra islandsk og færøysk. Hans viktigste forskningsfelt er moderne prosa og lyrikk, fortelleteori og sjangerteori. Hans nyeste bokutgivelser er Et græsstrå i vinden. Samtaler med Jens Smærup Sørensen (2017), Islands litterære mirakel (2019) og 20 før 20. Begivenheder i dansk litteratur 2000-2019 (2020, sammen med Kizaja Ulrikke Routhe-Mogensen og Tue Andersen Nexø).

Henrik Nordbrandts forfatterskap - Omslag

Downloads

PDF

Forthcoming

22 February 2021

Online ISSN

2703-8459

Print ISSN

2387-452X

Categories

Details about the available publication format: PDF (Hele boken)

PDF (Hele boken)

ISBN-13 (15)

9788283900606

Date of first publication (11)

21.02.2021

Details about the available publication format: Paperback

Paperback

ISBN-13 (15)

9788283900576

Physical Dimensions

155mm x 230mm x 15,3mm

How to Cite

(Ed.). (2021). Nordisk samtidspoesi: Henrik Nordbrandts forfatterskap: Vol. Bind 10. Novus forlag. https://omp.novus.no/index.php/novus/catalog/book/16