Moderniseringsagenten: Haakon Sandvold: En historie om forskning, industri og bærekraft

Authors

Stig Kvaal
NTNU
Ola Nordal
Per Østby
NTNU

Keywords:

forskning, industri, bærekraft, miljø, science, industry, sustainability, environment

Synopsis

24. juli 2010 døde forskeren, industrilederen og miljøfor kjemperen Haakon Sandvold. Han var en av Norges sentrale forskere, industriledere og forskningsadministratorer i andre halvdel av 1900-tallet, og stod i front for norsk automasjons forskning og aluminiums industri i nesten 60 år. 

Boken er skrevet av Stig Kvaal, Ola Nordal og Per Østby i fellesskap. Alle tre har gitt bidrag og innspill til kapitlene, men hver forfatter har hatt ansvar for sitt hovedområde. Vi har alle skrevet deler av kapittel 1. Nordal har skrevet kapittel 2 med søkelys på Sandvolds oppvekst og formative år som student ved Norges tekniske høgskole. Kvaal har skrevet om Sandvold som henholdsvis forsker og forsk ningsorganisator i kapittel 3 og 4. Nordal har så tatt for seg Sandvolds vei fra å være «teknikk trollmann» og modernisator for Norsk Hydro i kapittel 5, til å gradvis gå over til ledersjiktet i Årdal og Sunndal verk i kapittel 6. I kapittel 7 skriver Østby om Sandvold som «ambassadør» i miljøspørsmål for Hydro Aluminium. 

Chapters

 • Forord
 • Kapittel 1: Moderniseringsagenten
 • Kapittel 2: Studenten
  Ola Nordal
 • Kapittel 3: Forskeren
  Stig Kvaal
 • Kapittel 4: Forskningsstrategen
  Stig Kvaal
 • Kapittel 5: Forskeren går til industrien
  Ola Nordal
 • Kapittel 6: Generaldirektøren
  Ola Nordal
 • Kapittel 7: Miljøambassadøren
  Per Østby

Author Biographies

Stig Kvaal, NTNU

Stig Kvaal er professor i teknologi- og vitenskapstudier ved Institutt for tverrfaglige kulturstudier (KULT), NTNU.

Ola Nordal

Ola Nordal er historiker og musikkviter, utdannet ved NTNU. Han er redaktør i Store norske leksikon.

Per Østby, NTNU

Per Østby er historiker og professor emeritus ved Institutt for tverrfaglige kultursider (KULT), NTNU.

Moderniseringsagenten Cover

Published

7 December 2022

Details about the available publication format: Trykket bok

Trykket bok

Physical Dimensions

How to Cite

Moderniseringsagenten: Haakon Sandvold: En historie om forskning, industri og bærekraft. (2022). Novus forlag. https://omp.novus.no/index.php/novus/catalog/book/23