Moderniseringsagenten: Haakon Sandvold: En historie om forskning, industri og bærekraft

Authors

Stig Kvaal
NTNU
Ola Nordal
Per Østby
NTNU

Keywords:

forskning, industri, bærekraft, miljø, science, industry, sustainability, environment

Synopsis

24. juli 2010 døde forskeren, industrilederen og miljøfor kjemperen Haakon Sandvold. Han var en av Norges sentrale forskere, industriledere og forskningsadministratorer i andre halvdel av 1900-tallet, og stod i front for norsk automasjons forskning og aluminiums industri i nesten 60 år. 

Boken er skrevet av Stig Kvaal, Ola Nordal og Per Østby i fellesskap. Alle tre har gitt bidrag og innspill til kapitlene, men hver forfatter har hatt ansvar for sitt hovedområde. Vi har alle skrevet deler av kapittel 1. Nordal har skrevet kapittel 2 med søkelys på Sandvolds oppvekst og formative år som student ved Norges tekniske høgskole. Kvaal har skrevet om Sandvold som henholdsvis forsker og forsk ningsorganisator i kapittel 3 og 4. Nordal har så tatt for seg Sandvolds vei fra å være «teknikk trollmann» og modernisator for Norsk Hydro i kapittel 5, til å gradvis gå over til ledersjiktet i Årdal og Sunndal verk i kapittel 6. I kapittel 7 skriver Østby om Sandvold som «ambassadør» i miljøspørsmål for Hydro Aluminium. 

Chapters

 • Forord
 • Kapittel 1: Moderniseringsagenten
 • Kapittel 2: Studenten
  Ola Nordal
 • Kapittel 3: Forskeren
  Stig Kvaal
 • Kapittel 4: Forskningsstrategen
  Stig Kvaal
 • Kapittel 5: Forskeren går til industrien
  Ola Nordal
 • Kapittel 6: Generaldirektøren
  Ola Nordal
 • Kapittel 7: Miljøambassadøren
  Per Østby

Author Biographies

Stig Kvaal, NTNU

Stig Kvaal er professor i teknologi- og vitenskapstudier ved Institutt for tverrfaglige kulturstudier (KULT), NTNU.

Ola Nordal

Ola Nordal er historiker og musikkviter, utdannet ved NTNU. Han er redaktør i Store norske leksikon.

Per Østby, NTNU

Per Østby er historiker og professor emeritus ved Institutt for tverrfaglige kultursider (KULT), NTNU.

Moderniseringsagenten Cover

Published

December 7, 2022

Details about the available publication format: Trykket bok

Trykket bok

Physical Dimensions