Nordisk samtidspoesi: Særlig Jo Eggens forfatterskap

Authors

Ole Karlsen, Høgskolen i Innlandet; Hanne Bramness; Johan Dragvoll; Trond Haugen; Vigdis Hjorth; Audun Johannes Mørch, Høgskolen i Hedmark; Thorstein Norheim, Universitetet i Oslo; Kristine Næss; Hadle Oftedal Andersen, Helsingfors Universitet; Øyvind Rimbereid; Thomas Seiler; Peter Stein Larsen, Aalborgs Universitet; Jan Erik Vold

Keywords:

Poesi, Jo Eggen, Lyrikk, Dikt

Synopsis

I mars 2011 ble Rolf Jacobsen-dagene, som da hadde vært arrangert noen ganger tidligere med et par års mellomrom, reetablert og vitalisert som festival for nordisk samtidspoesi. Festivalen er nå blitt årlig og har fått navnet Nordisk sam-tidspoesifestival. Rolf Jacobsen-dagene. I løpet av noen hektiske dager i mars 2011 gikk en rekke arrangementer av stabelen i Hamar, og byens befolkning kunne riktig meske seg med konserter, lyrikkopplesninger og andre arrangementer med poesi og forfattere fra den øverste hylle i det litterære Norden. Blant arrangementene var det også et todagers lyrikkseminar ved Høgskolen i Hedmark om nordisk, særlig norsk, sam-tidspoesi med fokus rettet spesielt mot Jo Eggens diktning. Denne bokutgivelsen er knyttet til dette seminaret. Imidler-tid gjør én svale ingen sommer, og ett seminar gjør ingen bok. For det forholder seg nemlig slik at ikke alle seminarinnlegg egner seg for prent, iallfall ikke uten grundig bearbeidning, og skal man kunne kalle noe en bok (og ikke en seminar- rapport), må større soliditet til. Foreliggende bok består der-for delvis av artikler og essays med utgangspunkt i seminaret, og delvis av materiale som er bestilt inn i etterkant.

Chapters

 • Forord
  Ole Karlsen
 • LYRIKKEN I KRISE? NEIDA! EN INTRODUKSJON
  Ole Karlsen
 • «PICTS AF UNIVRS PARALLELL»
  OM SAMTIDSLYRIKK I NORGE (2000-2010)
  Thorstein Norheim
 • NORSK SAMTIDSLYRIKK. NOEN PERSPEKTIVER
  ET FOREDRAG MED KOMMENTAR
  Kristine Næss
 • EKFRASEN I NORSK SAMTIDSLYRIKK
  Ole Karlsen
 • NORDISK LYRIK MELLEM BOG OG INTERNET
  Peter Stein Larsen
 • JO
  Vigdis Hjorth
 • POETIKK, POLITIKK, DIKTNING
  FRA EN SAMTALE MED JO EGGEN
  Ole Karlsen
 • I DIALOG MED JO EGGEN
  Jan Erik Vold
 • SPRÅKKRITISKE FORSKYVNINGER
  – EN INNGANG TIL JO EGGENS FORFATTERSKAP
  Trond Haugen
 • TEKSTENS NETTVERK OG GREINENES MUSIKK
  NOTAT OM JO EGGEN OG ROLAND BARTHES
  Hadle Oftedal Andersen
 • DEN RØDE LUA
  EI LESNING AV "MED KLAR OG UKLAR STEMME"
  Hanne Bramness
 • KJÆRLIGHET OG RASERI
  OM JO EGGENS DIKT «ORDET KJÆRLIGHET»
  Øyvind Rimbereid
 • MUSIKK. BILDENDE KUNST: JO EGGENS EKFRASER
  Ole Karlsen
 • «BLAD SOM HUSKER STAMMENS RUNDE VED»
  OM TINGENES HUKOMMELSE I JO EGGENS FORFATTERSKAP MED SÆRLIG VEKT PÅ "STAVKIRKEDIKT"
  Thomas Seiler
 • NYE MILESTOLPER I NORSK POESI
  JO EGGEN SOM GJENDIKTER FRA RUSSISK TIL NORSK
  Audun Johannes Mørch
 • ALT ER DIKT (JO EGGEN)
  Johan Dragvoll

Author Biographies

Ole Karlsen, Høgskolen i Innlandet

dr.art., professor i nordisk litteraturvitenskap ved Høgskolen i Hedmark. Har skrevet Fansmakt og bergsval dom. En studie i Olav H. Hauges romantiske metapoesi (2000), Ekfrasen i moderne norsk lyrikk (2003) og Streiflys. Om norsk og nordisk lyrikk (2006). Har skrevet en rekke artikler, særlig om moderne norsk lyrikk, og redigert en rekke vitenskapelige antologier om lyrikklesning, nordisk lyrikk og norske etter-krigslyrikere. Siste utgivelse er antologien Poesi og bildekunst (2011).

Hanne Bramness

Debuterte i 1983 med Korrespondanse. Har gitt ut en rekke diktsamlinger, bl.a. Nattens kontinent (1992), Regnet i Buenos Aires (2002), Salt på øyet (2006) og Uten film i kameraet (2010). Hun har i tillegg utgitt en rekke gjendiktninger, og i perioden 1996 til 2007 var hun redaktør for Stemmens kontinent, en serie med kvinnelige lyrikere fra hele verden. Siste utgivelse: Stemmer i andre hus (gjendiktninger, 2011).

Johan Dragvoll

Poet og post doktor på NFR-prosjektet «Justismordets dramaturgi. Om konstruksjonen av falske for-tellinger i retten» ved Universitetet i Bergen. Har blant annet skrevet hørespillet »Stjerneskudd» (NRK, 2010). Kommende utgivelse: «Justismordets retorikk» (2012, sammen med Arild Linneberg og Bjørn C. Ekeland).

Trond Haugen

Dr. art., forskningsbibliotekar ved Nasjonalbibliotektet. Disputerte i 2004 med avhandlingen Forgjengelighetens poetikk. En studie i Carl Michael Bellmans Fredmans epistlar. Har bl.a. skrevet en rekke artikler i ulike tidsskrift om moderne litteratur. Redaktør i Vinduet (2002–2003) og leder for Norsk kritikerlag 2003–2007.

Vigdis Hjorth

Forfatter. Debuterte i 1983 med barneboken Pelle-Ragnar i den gule gården. Gjennombrudd som forfatter for voksne med romanen Drama med Hilde (1987). Har mottatt en rekke priser både for sine barnebøker og for bøker for voksne. Siste utgivelser: Tredje person entall (2008), Snakk til meg (2010) og Tredve dager i Sandefjord (2011).

Audun Johannes Mørch, Høgskolen i Hedmark

Dr.art., professor i nordisk litteraturvitenskap ved Høgskolen i Hedmark. Har skrevet Fansmakt og bergsval dom. En studie i Olav H. Hauges romantiske metapoesi (2000), Ekfrasen i moderne norsk lyrikk (2003) og Streiflys. Om norsk og nordisk lyrikk (2006). Har skrevet en rekke artikler, særlig om moderne norsk lyrikk, og redigert en rekke vitenskapelige antologier om lyrikklesning, nordisk lyrikk og norske etterkrigslyrikere. Siste utgivelse er antologien Poesi og bildekunst (2011).

Thorstein Norheim, Universitetet i Oslo

Prosessen i Olaf Bulls lyrikk (hovedoppgave, 1997) og Oscilleringens poetikk. Overgang og mellomrom i Gunnar Ekelöfs lyrikk (doktoravhandling, 2005), samt artik-ler om Ibsens og Aamodts lyrikk.

Kristine Næss

Forfatter. Debuterte i 1996 med diktsamlingen Obladi. Hun har siden skrevet romaner, fortellinger og en poetikk, Vanlig (2005). Hun har også vært redaktør i  Vinduet, virket som kritiker og skriver nå fast i Klassekampen. Siste utgivelse diktsamlinga: Se hva som skjer (2010). Medlem av Norsk Kulturråds vurderingsutvalg for lyrikk 2005-2010.

Hadle Oftedal Andersen, Helsingfors Universitet

fil.dr., lektor i norsk ved Helsing-fors Universitet. Har m.a. skrevet Poetens andlet. Om lyrikaren Olav H. Hauge (2002), Ikkje for ingenting. Jon Fosses dramatikk (2004) og Kroppsmodernisme. Forsøk på å lesa postmoderne litteratur i Skandinavia, først og fremst i Noreg, med utgangspunkt i førestellingar knytte til kroppen som basis for meiningsskaping (2005), samt en rekke artikler om nordisk lyrikk.

Øyvind Rimbereid

Forfatter, f. 1966 Stavanger, bosatt i Bergen. Har utgitt noveller, roman, dikt og essays. Siste utgivelse er diktsamlinga Jimmen (2011). Er oversatt til flere språk, egen utgivelse på fransk og siste utgivelse er planlagt utgitt på tysk i 2011. Har bl.a. mottatt Kritikerprisen, Brageprisen og Kaser-Lyrikpreises 2010.

Thomas Seiler

Titularprofessor ved Universitetet i Zürich. Har skrevet «På tross av» - Paal Brekkes Lyrik vor dem Hin-tergrund modernistischer Kunsttheorie (1993), «Im Leben verschollen» - Zur Rekontextualisierung skandinavischer Gefäng-nis- und Holocaustliteratur (2006), har redigert Herzort Island (festskrift til Prof. Gert Kreutzer, 2005), samt skrevet en  rekke artikler om bl.a. Paal Helge Haugen, Jens Peter Jacobsen, Knut Hamsun, Bjørg Vik, Hans Børli, H.C. Andersen, Geirr Lystrup, Odd Nordstoga, Benny Andersen.

Peter Stein Larsen, Aalborgs Universitet

Ph.d., dr.phil., professor i nordisk  litteratur ved i Aalborgs Universitet. Har bl.a. skrevet Digtets krystal (1997), Modernistiske outsidere (1998) og Drømme og dialoger. To poetiske traditioner omkring 2000 (2009), samt redigert en rekke bøker, bl.a. Modernismens historie (2003), Litterære metamorfoser (2005) og Interaktioner, Om kunstarternes produktive mellemværender (2009).

Jan Erik Vold

Født i Oslo 1939. Poet, essayist, redaktør m.m. Debut 1965. 21 diktsamlinger, 14 bind sakprosa om poesi, 3 antologier moderne norsk lyrikk, samleutgaver av Orvil, Hauge, Uppdal, Udnæs, Kate Næss, Gunnar Larsen, Rag-nar Vold, Cornelis Vreeswijk, 9 bind med gjendiktninger av moderne poesi, 14 album med jazz&lyrikk. Siste utgivelser: Fem stemmer. Essays, antologi, lydspor (bok med vedlagt CD, 2010), Den store hvite bok å se (2011) og Tomas Tranströmer: Dikt og prosa i samling (2011).

Særlig Jo Eggens forfatterskap - Omslag

Published

May 15, 2020

Online ISSN

2703-8459

Print ISSN

2387-452X

Categories