Nordisk samtidspoesi: Særlig forholdet mellom musikk og lyrikk

Authors

Jan Ciglbauer, Karls-universitetet i Praha; Håvard Enge, Universitetet i Oslo; Paal-Helge Haugen; Even Igland Diesen, Høgskolen i Hedmark; Sebastian Jazdzewski, Universitetet i Gdansk; Ole Karlsen, Høgskolen i Hedmark; Frank Kjørup; Harald Bache-Wiig; Hans Kristian Rustad, Hogskolen i Hedmark; Birgitte Stougaard Pedersen, Aarhus Universitet; Morten Søndergaard; Jan Erik Vold; Erling Aadland, LLE, UiB

Keywords:

lyrikk, poesi, musikk, sanglyrikk, stemmen, tekst

Synopsis

Opprinnelig var lyrikk tale til musikk. Og talen innebærer stemme, lyd og klanger, begreper vi også bruker om musikken som kunstart. At forskjellen mellom språklyder (fonemer) er betydningsskapende, tilhører barnelærdommen, men har språklyder og språklige klanger noen betydning i seg selv og utover dette? Og hvilken funksjon har det verbal-musikalske i selve diktet, og hva har stemmen å si når vi hører diktet framført muntlig – uten at vi selv må lytte oss fram til skriftstemmen slik vi gjør når vi leser? Et flertall av bokas bidragsytere, poeter så vel som poesi- og musikkforskere, er opptatt av slike grunnleggende problemstillinger, samtidig som også ulike former for sangpoesi – opera, viser, jazz & poetry, rock og rapp – legges under lupen. Bokas siste del omhandler to av våre største sanglyrikere, Alf Prøysen og Bob Dylan.

Chapters

 • Forord
  Ole Karlsen
 • PRØYSENS ORDMUSIKK. EKSEMPLET «LILLEBRORS VISE» (1949)
  Ole Karlsen
 • FRISLEPP FOR DET BARNLIGE – PRØYSENS BIDRAG TIL FORNYELSE AV NORSK SANGKULTUR FOR BARN
  Harald Bache-Wiig
 • LYD I DIGITAL POESI. KROPP OG GESTUS I I MELLOM TIDEN
  Hans Kristian Rustad
 • NORSK RAP – OM HIPHOPKULTUR OG RAPLYRIKK
  Even Igland Diesen
 • GUDASKYMNING I NORDISK HÅRDROCK – ATT MÖTA DET MÖRKA OCH ATT VÄNTA PÅ DET LJUSA
  Sebastian Jazdzewski
 • THERE IS A SPACE BETWEEN RHYTHM AND MELODY
  A MUSICAL ANALYSIS OF JAN ERIK VOLD’S PERFORMANCE STYLE
  Jan Ciglbauer
 • FEMTI ÅR MED JAZZ&LYRIKK
  Jan Erik Vold
 • MUSIKKENS OG TEKSTENS DRAMATISERINGAR: OM OPERAENS SKJELETT OG POESIENS STOFFSKIFTE
  Paal-Helge Haugen
 • TRUE MUSICAL DELIGHT: POINTING AND COUNTERPOINTING
  Frank Kjørup
 • STEMMEN SOM MEDIALITET I KONTEMPORÆR POESI
  Birgitte Stougaard Pedersen
 • MUSIKK SOM DIKTKRITIKK. HANS ZENDERS HÖLDERLIN LESEN I (1979)
  Håvard Enge
 • LYD OG BETYD
  Morten Søndergaard
 • PÅ MED ØRENE! FORSKRIFTLIGE BEMERKNINGER
  Ole Karlsen
 • SANGEN, STEMMEN OG TEKSTEN – OM SANGLYRIKK
  Erling Aadland

Author Biographies

Jan Ciglbauer, Karls-universitetet i Praha

(f. 1984) har studert musikologi ved Karls-universitetet i Praha der han nå er knyttet til Ph.d.-program-met i musikkvitenskap. Han er spesialist i middelaldersang og i moderne afro-amerikansk musikk. Ph.D.-prosjektet hans omhandler middelaldersang i Sentral-Europa. Ciglbauer har også arbeidet med endring innenfor jazzens improvisasjons-tenkning, og hans vitenskapelige orientering er rettet mot musikkforståelse som spill, språk og kommunikasjon. 

Håvard Enge, Universitetet i Oslo

(f. 1973) tok doktorgraden i musikkvitenskap ved Universitetet i Oslo i 2011 med avhandlingen Music Reading Poetry. Hans Zender’s Musical Reception of Hölderlin. Hans sentrale faglige interesseområder er europeisk kunstmusikk etter 1950 og tverrestetiske forbindelser mellom musikk og andre kunstarter, spesielt poesi. Enge har publisert artikler i bl.a. Neue Musikalische ZeitschriftStudia Musicologica Norvegica og Norsk litterær årbok.

Paal-Helge Haugen

(f.1945), skjønnlitterær og faglitterær forfatter. Har gitt ut mer enn 30 skjønnlitterære bøker  (poesi, prosa, dramatikk), og er oversatt til et tjuetalls språk. Omfattende tverrkunstnerlig samarbeid med bildekunstnerer og komponister i inn- og utland, bl.a. seks libretti til opera-messige verk. Nyeste utgivelser: Kvartett 2008 (fire bøker, 2008), Kyst. Sør (2009), Uncommon Deities (sammen med Nils Chr. Moe-Repstad, 2011 – CD-versjon utgitt i England 2012). Tildelt en lang rekke litterære priser, mellom disse Brage- prisen, Aschehougprisen, Gyldendalprisen, Kritikerprisen, Dobloug-prisen og TONOs Edvardpris (for tekst til musikk).

Even Igland Diesen, Høgskolen i Hedmark

(f.1982) er stipendiat i nordisk litteratur ved Høgskolen i Hedmark. Han arbeider med et prosjekt om norsk rap.

Sebastian Jazdzewski, Universitetet i Gdansk

(f.1983) har vært ansatt som forsker i nordisk kultur og lærer i svensk på Universitetet i Gdansk, Polen. I sitt doktorgradsprosjekt har Jazdzewski arbeidet med nordisk hardrock inspirert av norrøn mytologi (først og fremst norrøn poesi og Snorres prosa) - med M. Riffaterres matrise og hypogram som teoretisk bakgrunn. Utover det akademiske feltet har han blant annet vært aktiv som skribent i fleire musikktidskrifter, både polsk- og engelskpråklige.

Ole Karlsen, Høgskolen i Hedmark

(f. 1954), dr.art., professor i nordisk litteraturvi-tenskap ved Høgskolen i Hedmark. Har skrevet Fansmakt og bergsval dom. En studie i Olav H. Hauges romantiske metapoesi (2000), Ekfrasen i moderne norsk lyrikk (2003) og Streiflys. Om norsk og nordisk lyrikk (2006). Har skrevet en rekke artikler, særlig om moderne norsk lyrikk, og redigert en rekke vitenskapelige antologier om lyrikklesning, nordisk lyrikk og norske etterkrigslyrikere. Siste utgivelser er antologien Poesi og bildekunst (2011) og Nordisk samtidspoesi. Særlig Jo Eggens forfatterskap (2012).

Frank Kjørup

Frank Kjørup (f. 1969), poet og lyrikkforsker. Debut som poet med Indefrarød (2009) som bl.a. vant Albertineprisen. Siste utgivelse er diktsamlingen Jeg er stadig væk (2012). Har utgitt avhandlingen Sprog versus sprog. Mot en versets poetikk (2003) og en rekke andre poetologiske arbeider. En bok om Jens August Schade er under utgivelse (Aarhus Universitets-forlag, primo 2014).

Harald Bache-Wiig

(f. 1946), tidligere professor i nordisk litteratur ved Universitetet i Oslo. Har bl.a. utgitt Med lik i lasten? Subjekt og modernitet i Jonas Lies romanunivers (2007) og dessuten redigert og skrevet en rekke bøker og artikler om litterære emner, særlig innenfor feltet barne- og ungdomslitteratur.

Hans Kristian Rustad, Hogskolen i Hedmark

(f.1973), førsteamanuensis i nordisk litteratur ved Høgskolen i Hedmark. Forsker særlig på litterære tekster i møte med digitale. I 2012 publiserte han Digital litteratur. En introduksjon, og han er medredaktører av boka Reading Digital Fiction, som kommer på Routledge i 2013. For tiden holder han på med et prosjekt om litterær teknokritikk.

Birgitte Stougaard Pedersen, Aarhus Universitet

(f.1970), adjunkt ved Institut for Æstetik og Kommunikation, Aarhus Universitet, Dan-mark. Hun har skrevet tverrfaglig om rytme, stemmen, estetikk og betydningsteori i forholdet mellom litteratur og musikk, og har blant annet utgitt Lyd, litteratur og musik – gestus i kunstoplevelsen (2008). I 2013 utkommer Off Beat - Pluralizing Rhythm (Rodopi, Amsterdam) med Stougaard Pedersen som medredaktør. Fra 2006–09 arbeidet hun med dansk rap i forskningsprosjektet «Rytme, groove og gestik – dansk hip hop mellem det lokale og det globale» og har i forlengelsen av dette utgitt en rekke artikler. Hun har også redigert Hiphop i Skandinavien (2008) sammen med Mads Krogh og dessuten fungert som utøvende sanger, blant annet i vokalensemblet Musica Ficta.

Morten Søndergaard

poet, oversetter og tidligere redaktør av Hvedekorn (2002 – 2007). Debuterte med Sahara i mine hænder (1992) og har siden gitt ut en rekke diktsamlinger, senest Processen og det halve kongerige (2010) og Fordeler og ulemper ved at udvikle vinger (2013). Han er kjent for sine tverrestetiske arbeider, for eksempel fra utstillingen LOVE – en udstilling om sproget (2010) der Ordapotek bestående av 10 esker med språklige medisiner (en eske for hver ordklas-se) ble presentert, med lyd og musik, og fra CD-prosjektet Hjertets abe sparker sig fri (2007). Han har dessuten skrevet dramatiske dramatiske stykker. Han har mottatt flere litterære priser, bland annet Michael Strunge-prisen (1998).

Jan Erik Vold

(f. 1939), poet, essayist, redaktør m.m. Debut 1965. 21 diktsamlinger, 14 bind sakprosa om poesi, 3 anto-logier moderne norsk lyrikk, samleutgaver av Orvil, Hauge, Uppdal, Udnæs, Kate Næss, Gunnar Larsen, Ragnar Vold, Cornelis Vreeswijk, 9 bind med gjendiktninger av moderne poesi, 14 album med jazz&lyrikk. Siste utgivelser: Blackbird Bye Bye (CD-med Wallace Stevens-dikt, 2012), William Carlos Williams: LOVE (gjendiktning til norsk, nyutgave 2012), Ruth Maier: En lys sommers usigelige smerte (red. av hennes dikt og prosaskisser, 2012).

Erling Aadland, LLE, UiB

(f. 1952), professor i allmenn litteraturvitenskap ved LLE, UiB. Han har skrevet en rekke bøker og artikler, ikke minst om lyrikk og lyrikkteori, også om sang-lyrikk, om Bob Dylan og Leonard Cohen. Siste fagbok: Farvel til litteraturvitenskapen (2006); siste artikkel: «Hvorfor bry seg om litteratur?» i Norsk litteraturvitenskapelig tidsskrift, 2, 2012.

Særlig forholdet mellom musikk og lyrikk - Omslag

Published

May 18, 2020

Online ISSN

2703-8459

Print ISSN

2387-452X

Categories