Nordisk samtidspoesi: Særlig Øyvind Rimbereids forfatterskap

Authors

Derek Attridge, Universitetet i York; Ulf Eriksson; Kjartan Fløgstad; Anna Hallberg; Ole Karlsen, Høgskolen i Hedmark; Unni Langås, Universitetet i Agder; Ingmar Lemhagen, Nordens Folkhögskola Biskops-Arnö; Hanna Mühlbauer, Universitetet i Freiburg; Louise Mønster, Aalborg Universitet; Thorstein Norheim, Universitetet i Oslo; Jan Röhnert, Det tekniske universitet i Braunschweig; John Swedenmark; Erik Vassenden, Universitetet i Bergen; Morten Wintervold; Erling Aadland, Universitetet i Bergen

Keywords:

jimmen, rimbereid, poesi, lyrikk, Øyvind Rimbereid

Synopsis

I Nordisk samtidspoesi. Særlig Øyvind Rimbereids forfatterskap belyses forfatterskapet fra ulike ståsteder i artikler skrevet av fremtredende lyrikkforskere og forfattere fra hele Norden. Boka inneholder også en lengre samtale med Rimbereid, en lyrikkteoretisk avdeling samt et essay av Kjartan Fløgstad om oppblomstringen av nynorsklitteraturen de senere årene.

Chapters

 • Forord
  Ole Karlsen
 • INTRODUSERENDE BEMERKNINGER
  Ole Karlsen
 • «EG FORBLER I MIN EGEN GRAMMATIKK»
  John Swedenmark
 • «MEN ET AENT DYR».
  SPRÅK OG ERFARING I ØYVIND RIMBEREIDS JIMMEN
  Erik Vassenden
 • SAGAN OM HÄSTEN
  TRADITION OCH MODERNITET HOS ØYVIND RIMBEREID
  Ingmar Lemhagen
 • PÅ HESTEHOVE GENNEM HIMMELPORTE.
  ØYVIND RIMBEREID OG DEN TOPOGRAFISKE DIGTNING, ISÆR JIMMEN (2011)
  Louise Mønster
 • DEN LILLE LØKEN OG VERDENSØKONOMIEN.
  LANGDIKTET «TULIPAN» FRA ØYVIND RIMBEREIDS HERBARIUM (2008)
  Unni Langås
 • OM RIMBEREIDS SEN-TOPOGRAFISKE POESI
  – MED SÆRLIG VEKT PÅ «ST. PETERSBURG-VATN» (TRÅDREISER )
  Thorstein Norheim
 • «NÆRMARE KOMME ME NOK ALDRI».
  OM STEDSOPPLEVELSEN I ØYVIND RIMBEREIDS «BORHAUG, LISTA» (SEINE TOPOGRAFIAR ) OG «THERAS SLYNGVEIER» (TRÅDREISER)
  Hanna Mühlbauer
 • «WAT WI DA REFLCTEN, HALFT OR HEILT?»
  – OM MÖJLIGHETER OCH OMÖJLIGHETER I ØYVIND RIMBEREIDS POESI
  Anna Hallberg
 • FORM OCH FORMAT
  – ANTECKNINGAR OM ØYVIND RIMBEREIDS HISTORISKA LYRIK
  Ulf Eriksson
 • RIMBEREIDS SPØRSMÅLSTEGN I UTVALG?
  Morten Wintervold
 • EN LYRIKER I SANGLIG FORSTAND.
  FRA EN SAMTALE MED ØYVIND RIMBEREID
  Ole Karlsen
 • «BARE LERKENE KAN LESE MORGENEN / DEN BLÅ BOKSTAVEN / I EN ALTFOR STOR RESEPT».
  NORSK LYRIKK 2000–2012 I FORMPERSPEKTIV
  Ole Karlsen
 • ØYE-BLIKKET.
  POETOLOGISKE REFLEKSJONER I BJØRN AAMODTS ABC (1994)
  Ole Karlsen
 • ‘GRASS, WRITTEN APART’
  THE CONTEMPORARY GERMAN LONG POEM FROM PAUL CELAN’S ENGFÜHRUNG (1959) TO PAULUS BÖHMER’S KADDISH (2002)
  Jan Röhnert
 • SOUND AND SENSE IN LYRIC POETRY
  Derek Attridge
 • GJENSYN MED LYRIKKTEORIEN
  (TIL MINNE OM ATLE KITTANG, LÆRER OG LESER)
  Erling Aadland
 • EIT SANT MIRAKEL
  OM NYNORSK SAMTIDSLITTERATUR
  Kjartan Fløgstad

Author Biographies

Derek Attridge, Universitetet i York

professor i engelsk ved Universitetet i York. Har skrevet og redigert en rekke bøker, særlig innenfor litteraturteori, metrikk og moderne prosa. Har blant annet publisert The Rhythms of English Poetry (1982),  Peculiar Language: Literature as Difference from the Renaissance to James Joyce (1988), Meter and Meaning (med Thomas Carper, 2003), J.M. Coetzee and the Ethics of Reading: Literature in the Event (2004), The Singularity of Literature  (2004) og Moving Words. Forms of English Poetry (2013). Har redigert blant annet The Cambridge Companion to James Joyce (1990), Acts of Literature (by Jacques Derrida, 1992), Writing South Africa: Literature, Apartheid, and Democracy (med Rosemary Jolly, 1998) og Theory after Theory (med Jane Elliott, 2010).

Ulf Eriksson

er født i Stockholm i 1958, poet, prosaist og kritiker. Hans siste tre bøker er diktutvalget Stämmor av ljus fördelar världen – dikter 1982–2011, som også inkluderer den nye diktsamlingen I solens rike (2011), essaysamlingen De oföddas förflutna (2011) og romanen Kortfattad besvärjelse av taxichaufför (2012).

Kjartan Fløgstad

er født i 1944 i Sauda og bor i Oslo. Debuterte med diktsamlingen Valfart i 1968. Har siden utgitt en lang rekke romaner, essaysamlinger, diktsamlinger, skue spill og gjendiktninger. Dikt og spelemannsmusikk 1968–1996 (1997) inne holder både tidligere diktsamlinger, gjendiktninger og løse dikt, samt de mange diktene som inngår i Fløgstads romaner. I 1978 mottok han Nordisk Råds litteraturpris for romanen Dalen Portland (1977). To ganger er han tildelt Kritikerprisen, sist for romanen Grand Manila (2006), han er også tildelt bl.a. Aschehougprisen, Gyldendalprisen, Brageprisen og Brages hederspris. Hans siste utgivelse er romanen Nordaustpassasjen (2012).

Anna Hallberg

er poet og litteraturkritiker, bosatt i Stockholm. Debuterte i 2001 med diktsamlingen Friktion. Nominert til Nordisk Råds litteraturpris to ganger. Hennes femte diktsamling, Ljusgrönt och aska, utgis våren 2014. Hun arbeider også som lærer ved Skrivarakademin i Stockholm.

Ole Karlsen, Høgskolen i Hedmark

dr.art., professor i nordisk litteraturvitenskap ved Høgskolen i Hedmark. Har skrevet Fansmakt og bergsval dom. En studie i Olav H. Hauges romantiske metapoesi (2000), Ekfrasen i moderne norsk lyrikk (2003) og Streiflys. Om norsk og nordisk lyrikk (2006). Har også skrevet en rekke artikler, særlig om moderne norsk lyrikk, og redigert en rekke vitenskapelige antologier om lyrikklesning, nordisk lyrikk og norske etterkrigslyrikere. Siste utgivelser er antologien Poesi og bildekunst (2011), Nordisk samtidspoesi. Særlig Jo Eggens forfatterskap (2012) og Nordisk samtidspoesi. Særlig forholdet mellom musikk og lyrikk (2013). 

Unni Langås, Universitetet i Agder

(f. 1957) er professor i nordisk litteraturvitenskap ved Universitetet i Agder. Har publisert Forandringens former. En studie i Liv Køltzows forfatterskap (1998), Tanke til begjær. Nylesingar i nordisk lyrikk (sammen med Sigrid Bø Grønstøl, 2001), Kroppens betydning i norsk litteratur 1800–1900 (2004), Dialog. Eldrid Lundens dikt 1968–2005 (2007) og Dialogues in Poetry. An Essay on Eldrid Lunden (2010). Har også skrevet en rekke artikler om norsk og nordisk litteratur og redigert flere antologier.

Ingmar Lemhagen, Nordens Folkhögskola Biskops-Arnö

(f. 1942) er lærer og kritiker, bosatt i Uppsala. Siden 1971 ansatt ved Nordens Folkhögskola Biskops-Arnö med ansvar for forfatterutdanningen og det nordiske litterære samarbeidet. Kronikør i Klassekampens bokmagasin, senest publisert i bokform i Norge i Bramness & Thon (red.): Vaage (2012).

Hanna Mühlbauer, Universitetet i Freiburg

(f. 1980) er doktorgradskandidat ved Universitetet i Freiburg. Hun arbeider på en avhandling om sted, natur og historie i norsk lyrikk. Har presentert sitt prosjekt ved flere anledninger både i Tyskland og i Skandinavia og publisert i Tidskrift för litteraturvetenskap.

Louise Mønster, Aalborg Universitet

(f. 1972), ph.d. og lektor i dansk og nordisk litteratur ved Aalborg Universitet. Har tidligere utgitt bl.a. Nedbrydningens opbyggelighed. Litterære historier i det 20. århundredes nordiske modernistiske lyrik (2009) samt vært medredaktør av Spøgelser. Genfærdet som kulturel og æstetisk figur (2012), Kulturtrafik. Æstetiske udtryk i en global verden (2011), Passage 63: Dansk litteratur i 00’erne (2010) og Stedet. Modernisme i nordisk lyrikk 2 (2008). Siste bok: Mødesteder. Om Tomas Tranströmers & Henrik Nordbrandts poesi (2013). Redaksjonsmedlem i litteraturtidsskriftet Passage.

Thorstein Norheim, Universitetet i Oslo

(f. 1970), dr.art., førsteamanuensis i nordisk litteratur ved Universitetet i Oslo. Har bl.a. skrevet Oscilleringens poetikk. Overgang og mellomrom i Gunnar Ekelöfs lyrikk (doktoravhandling, 2005), samt artikler om Henrik Ibsens og Bjørn Aamodts lyrikk.

Jan Röhnert, Det tekniske universitet i Braunschweig

ph.d., junior professor i moderne tysk litteratur ved Det tekniske universitet i Braunschweig. Doktorgrad fra Jena-universitet om film og kino innefor det  20 århundres poetikk. Har skrevet artikler blant annet om modernistisk tysk poesi; om langdiktet i tysk lyrikk; om geopoetikk (Kleine Poetik der Himmels - richtungen, utkommer 2014). Har også skrevet flere diktsamlinger, blant annet Burgruinenblues (2003), Die Hingabe, endloser Kokon (2005), Sonnen-quartette (2006), Metropolen (2007) og scrapbooks (Notes from Sofia. Bulgarische Blätter, 2011; Thrakisches Tagebuch, 2013). Oversetter lyrikk fra engelsk og fransk og skriver bokmeldinger for Frankfurter Allgemeine Zeitung og Tagesspiegel.

John Swedenmark

er kulturredaktør i Arbetet, kritiker og oversetter. Har skrevet en rekke artikler og essay innenfor oversettelsesteori, litteraturkritikk og psykoanalyse i tidsskrifter og aviser. Et utvalg av artiklene hans er publisert i bokform i Kritikmaskinen (2009) og Baklängesöversättning (2011).

Erik Vassenden, Universitetet i Bergen

(f. 1971), dr.art., professor i norsk litteraturvitenskap ved Universitetet i Bergen. Han har publisert artikler og essay om både eldre og nyere litteratur, og har bl.a. gitt ut Den store overflaten. Tekster om samtidslitteraturen (2004), Skapelsens problem. Lesninger i Olav Nygards lyrikk (2007), Lyrikk. En håndbok (2007/2011), sammen med Jørgen Sejersted) og Norsk vitalisme. Litteratur, ideologi og livsdyrking 1890–1940 (2012). Aktiv som litteraturkritiker gjennom  flere år, og er for tiden medredaktør av Edda. Nordisk tidsskrift for litteratur-forskning.

Morten Wintervold

(f. 1981) er poet og kritiker, bosatt i Tromsø. Debuterte i 2002 med Utfall, og har siden gitt ut I slekt (2005), Nytt kull på voksenopplæringa (2007) og Oldemor, du er med barn (2009). Har gjendiktet et utvalg dikt av Bruno K. Öijer (2010), og vært sentral i redaksjonen i litteraturtidsskriftet Kuiper.

Erling Aadland, Universitetet i Bergen

professor i allmenn litteraturvitenskap ved Universitetet i Bergen. Har skrevet en rekke artikler om norske poeter og har ellers publisert litteraturteoretiske essay og artikler. Blant bokutgivelsene er «Forundring. Trofasthet» Poetisk tenkning i Rolf Jacobsens lyrikk (1996), And the Moon is High. Noen forsøk på å lese Bob Dylan (1998), Fortelleren og skriveren. En teoretisk og terminologisk oppklaring (2000) og Farvel til litteraturvitenskapen (2006).

Særlig Øyvind Rimbereids forfatterskap - Omslag

Published

May 19, 2020

Online ISSN

2703-8459

Print ISSN

2387-452X

Categories