Nordisk samtidspoesi: Cecilie Løveids forfatterskap

Authors

Knut Ove Arntzen, Universitetet i Bergen; Øyvind Berg; Gitte Broeng, Aarhus Universitet; Hadle Oftedal Andersen, Helsingfors universitet; Christine Hamm, Universitetet i Bergen; Ole Karlsen, Høgskolen i Hedmark; Wenche Larsen, Universitetet i Bergen; Andreas G. Lombnæs; Louise Mønster, Aalborg Universitet; Hans Kristian Rustad, Høgskolen i Hedmark; Eva Ström; Johannes Hollstad Tønder; Eirik Vassenden, Universitetet i Bergen; Jan Erik Vold

Keywords:

poesi, Cecilie Løveid

Synopsis

I denne boka utropes Cecilie Løveid (f. 1951) til Dronning av Bergen – av poet-kollega Jan Erik Vold. Kanskje det da kan passe å starte denne korte innledningen med et kongedikt? Mange har nemlig stilt seg selv spørsmålene: Når var det egentlig Cecilie Løveid kk sitt første dikt på trykk? Og i hvilket tidsskrift var det? Herved endelig fasit: Om man ser bort fra dikt i Riddernytt (stensilert organ for Løveids klasse på Dragefjellet skole), så skjedde debuten i november 1967. Publiseringskanal var Kontakt (nr. 6), organ for Elevmållaget i Bergen, et ere tidsskrifter i Bergen som Torgrim Titlestad (senere historieprofessor) var redaktør for i Bergen på 1960-tallet. Løveids debutdikt ble altså skrevet på nynorsk, og når man leser diktet, lyder det unektelig løveidsk:

 

KONGE

Fem ledd ringar seg kring årstalet 1904.
Det går ein sving. Nokre lmklipp.
Ei dame i nærare Jugend. Ein mann
i ei seng på eit loft. Born som ikkje
har Slottet framfor seg. Slott som ikkje
ser 17. mai.

Chapters

 • Forord
  Ole Karlsen
 • Innledning. Anvisning
  Ole Karlsen
 • Levende bilder. Om bildets betydning i Cecilie Løveids dramatikk
  Wenche Larsen
 • ‘Litt frekk og beskjeden, aristokratisk løssluppen og fornem’. Utdrag fra en samtale med Cecilie Løveid
  Ole Karlsen
 • Cecilie Løveids danske forbindelser
  Om kvinden og myten i Cecilie Løveids Spilt og Mette Moestrups Golden Delicious
  Louise Mønster
 • Hun har gått over i rensdyret. Forvandlinger og for ytninger i Cecilie Løveids portrettdikt
  Eirik Vassenden
 • Å lage poetiske bilder av fotografier. Om noen ekfraser i Cecilie Løveids diktning
  Hans Kristian Rustad
 • «og jeg ser jo at dette er et alter»; kirkeromsrekvisitter, bibelspråk og bibelske forestillinger i Cecilie Løveids sene poesi
  Ole Karlsen
 • Dronningen på slottet. Cecilie Løveid
  Gitte Broeng
 • Hva vi snakker om når vi snakker om Cecilie Løveid. En utforskning av Cecilie Løveids posisjon i norsk teater i dag
  Johannes Hollstad Tønder
 • Arktisk drama og landskapsdialoger i scenisk resepsjon: Hamsun, Løveid, Iunker og Fosse - en annerledes norsk dramatikk?
  Knut Ove Arntzen
 • Kön, feminism och språk i Cecilie Løveids roman Sug
  Eva Ström
 • «Vi er mere borte fra hverandre enn vi er sammen» Om kvinner, menn og skeptisisme i Cecilie Løveids debutroman Most
  Christine Hamm
 • Sapfo som barn. Og som mor. Cecilie Løveid og écriture féminine på 60-talet
  Hadle Oftedal Andersen
 • Sjangerkollaps og sjangerkonstruksjon. Eksemplet Cecilie Løveid
  Andreas G. Lombnæs
 • Bevegelse. Frihet. Og skjønn
  Øyvind Berg
 • Dronning Løveid av Bergen
  Jan Erik Vold

Author Biographies

Knut Ove Arntzen, Universitetet i Bergen

1950, er mag. art., professor i teatervitenskap ved Universitetet i Bergen. Publiserte i 2007 boken Det marginale teater. Et nordisk blikk på regikunst og ambiente forsøk, Laksevåg: Alvheim og Eide. I 2009 publiserte han som co-redaktør og forfatter Performance Art by Baktruppen. First Part, Oslo: Kontur forlag. I 2012 kom «Arktisches Drama und Lands- chaftsdialoge in szenischer Rezeption: Hamsun, Løveid, Iunker und Fosse

– eine andere norwegische Dramatik» i Die gegenwart der Bühne, –Aktu- elles skandinavisches Drama und Theater, herausgegeben von Karin Hoff Würzburg: Königshausen und Neumann.

Øyvind Berg

(f. 1959), forfatter, dramatiker, oversetter. Forfatterdebut med Retninger 1982, siste bok Gjennom mørketida 2014. Som dramatiker et førtitalls produksjoner, særlig med teatergruppa Baktruppen, 1986–2011. Oversetter av blant annet Paul Celan, William Shakespeare, Bertolt Brecht, Heiner Müller, Kenneth Patchen, Ernst Herbeck, Rainer Werner Fassbinder, Arthur Schnitzler, Friedrich Dürrenmatt, Peter Handke, Ödön von Horvath, Werner Schwab, David Farr, Marie Jones, Roland Schimmelpfenning, Mark Ravenhill. Siste bokutgivelse er diktutvalget ntlig ømhet (2016).

Gitte Broeng, Aarhus Universitet

(f. 1973) Bor i København. Cand.mag. i litteratur- og kunsthistorie, Aarhus Universitet, 2001. Medredaktør av tidsskriftet Den Blå Port 2008-12. Debuterte i 2006 med diktsamlingen Interiør og har utgitt fl bøker. På norske Flamme Forlag kom singlen Croquis (2013) i Trude Marsteins oversættelse. Broeng samarbeider ofte med billedkunstnere, senest lmen Show (Provinser) m. Lasse Krog Møller. Hennes første roman Frøken Klokken udkom 2015.

Hadle Oftedal Andersen, Helsingfors universitet

f. 1969, loso e doktor, dosent. Universitetslektor ved Helsingfors universitet, bokanmelder i Klassekampen. Har blant annet publisert Poetens andlet. Om lyrikaren Olav H. Hauge (2002), Ikke   for ingenting. Jon Fosses dramatikk (2004), Kroppsmodernisme (2005) og Bygdemodernisme. Tarjei Vesaas og dei ytste ting (2015).

Christine Hamm, Universitetet i Bergen

dr.art., er professor i nordisk litteratur ved Universitetet i Bergen. Hun jobber særlig med litteratur skrevet av kvinner, og har blant annet gitt ut bøker om Amalie Skram og Sigrid Undset. Underviser regelmessig i Cecilie Løveids tekster.

Ole Karlsen, Høgskolen i Hedmark

dr.art., professor i nordisk litteraturvitenskap ved Høgskolen i Hedmark. Har skrevet Fansmakt og bergsval dom. En studie i Olav H. Hauges romantiske metapoesi (2000), Ekfrasen i moderne norsk lyrikk (2003) og Streijlys. Om norsk og nordisk lyrikk (2006). Har skrevet en rekke artikler, særlig om moderne norsk lyrikk, og redigert en rekke vitenskapelige antologier om lyrikklesning, nordisk lyrikk og norske etterkrigslyrikere. Siste utgivelser er diktantologien Poesi og bildekunst (2011) og antologiene Volds linjer (2011, s.m. Thorstein Norheim), Nordisk samtidspoesi. Særlig Jo Eggens forfatter- skap (2012), Nordisk samtidspoesi. Særlig forholdet mellom musikk og lyrikk (2013), Nordisk samtidspoesi. Særlig Øyvind Rimbereids forfatter- skap (2014) og «vakkervisa hu skulle søngi». Om Alf Prøysens lyrikk (2015).

Wenche Larsen, Universitetet i Bergen

universitetslektor i nordisk litteratur ved Universitetet i Bergen, har en PhD i litteraturvitenskap på en avhandling om bildet som tea- tralt virkemiddel i Cecilie Løveids skuespill Balansedame og Barock Friise. I 2005 utga hun Skuespillet om kvinnekroppen. Bildets og kroppens betydning i Cecilie Løveids dramatikk. Hun har skrevet om norsk og nordisk samtids- dramatikk i en rekke tidsskrifter og antologier og er kritiker i Norsk Shake- speare- og teatertidsskrift.

Andreas G. Lombnæs

dr.philos., professor emeritus i nordisk litteratur- vitenskap. Doktoravhandling har tittelen Natur – subjekt – språk. Lesninger i Olaf Bulls forfatterskap (publisert 1997). Har ellers skrevet en rekke artikler om norsk og nordisk litteratur fra eldre og nyere tid, i senere år blant annet om Ibsen, Bull, Hamsun, Solstad, Vold, Wærness. Siste utgivelse: Seg selv. Subjek- fremstillinger i norsk litteratur (2015).

Louise Mønster, Aalborg Universitet

(f. 1972), ph.d. og lektor ved Institut for Kultur og Globale Studier, Aalborg Universitet. Har utgitt bl.a. Mødesteder. Om Tomas Tranströmers og Henrik Nordbrandts poesi (2013) og Nedbrydningens opbyggelighed. Litterære historier i det 20. århundredes nordiske modernis- tiske lyrik (2009) samt en lang rekke artikler om dansk og nordisk litteratur. Louise Mønster er redaksjonsmedlem av litteraturtidsskriftet Passage.

Hans Kristian Rustad, Høgskolen i Hedmark

er førsteamanuensis i nordisk litteraturvitenskap ved Høgskolen i Hedmark. Han har gitt ut boka Digital litteratur. En inn- føring (2012) og redigert bøkene Alf Prøysen, kunsten og mediene (2015), Fra Wergeland til Knausgård (2014), Analyzing Digital Fiction (2014) og «der vårgras brydder». Nye lesninger av Åsmund Sveens diktning (2010). Av nyere artikler kan nevnes «Hanne Bramness’ lyrikk for barn og unge og lang- diktet» (2015), «Fotogra a var så underleg tomme, det var ei stum forteljing der, så eg freista skrive. Fotogra som meditasjonspunkt i Paal-Helge Haugens «Seks stader» (2015) og «Maskindikt og teknopoetikk i Øyvind Bergs Hva ville maskina ha sagt» (2015). Han er tilknyttet forskningsprosjektet Contemporary poetry between genres, art forms and media ved Universitetet i Aalborg og holder på med et prosjekt om poesi og fotografi.

Eva Ström

(f. 1947), svensk forfatter og utdannet lege. Hun debuterte som poet 1977 med Den brinnande zeppelinaren og har skrevet poesi, prosa, dra- matikk og kritikk. For diktsamlingen Revbensstäderna ble hun tildelt Nordisk Råds litteraturpris i 2003.

Johannes Hollstad Tønder

(f. 1990) har studert teatervitenskap ved Univer- sitetet i Bergen og skrev bacheloroppgaven sin om Cecilie Løveids dramatiske forfatterskap. Han har også studert lm ved Nordland kunst- og lmfagskole og skapende skriving på Skrivekunstakademiet i Bergen.

Eirik Vassenden, Universitetet i Bergen

(f. 1971), dr.art., professor i nordisk litteraturvitenskap ved Universitetet i Bergen. Han har publisert artikler og essay om både eldre og nyere litteratur, og har bl.a. gitt ut Den store overjlaten. Tekster om sam- tidslitteraturen (2004), Skapelsens problem. Lesninger i Olav Nygards lyr- ikk (2007), Lyrikk. En håndbok (2007/2011, s.m. Jørgen Sejersted), Norsk vitalisme. Litteratur, ideologi og livsdyrking 1890–1940 (2012) og Nordsjøen i norsk litteratur (2015, s.m. Jørgen Sejersted og Christine Hamm). Aktiv som litteraturkritiker gjennom flere år, og tidligere medredaktør av Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning.

Jan Erik Vold

er født i Oslo i 1939. Poet, essayist, redaktør m.m. Debut 1965. 20 diktsamlinger, 14 bind sakprosa om poesi, 3 antologier med moderne norsk lyrikk, samleutgaver av Orvil, Hauge, Hofmo, Uppdal, Udnæs, Kate Næss, Ellen Einan, Gunnar Larsen, Ragnar Vold, Cornelis Vreeswijk, 7 bind gjendiktninger av nordamerikansk poesi, 14 album med jazz & lyrikk. Siste utgivelser: Alf Prøysen: Lørdagsstubber (red., 2014), Lawrence Ferlinghetti: Og Homer kom, så ut som Oddysevs (gjendiktning, 2014), Vold’s Voice (diktutvalg, 2014), ta VARE (CD-boks, 2014), Ragnar Vold: Terror underveis blir terror ved veis ende (red. 2015), Henry Parland: (Selv om) Hamlet sa det vakrere (gjendik- tning, 2015).

Cecilie Løveids forfatterskap - Omslag

Published

11 June 2020

Online ISSN

2703-8459

Print ISSN

2387-452X

Categories

How to Cite

(Ed.). (2020). Nordisk samtidspoesi: Cecilie Løveids forfatterskap: Vol. Bind 5. Novus forlag. https://omp.novus.no/index.php/novus/catalog/book/9