Forskingsnettverket for poetisk tenking

1 Titles

Forskingsnettverket for poetisk tenking har eksistert sidan 2015 då det første seminaret vart skipa, og er eit samarbeid mellom Nynorsk kultursentrum, musea for skriftkultur som driv Haugesenteret og forskarar frå norske universitet og høgskular, forfattarar og andre med lyrikkfagleg bakgrunn eller virke. Nettverket har fleire gongar også bidrege på seminar under Poesifestivalen i Ulvik.

 

Bok 1 og 2 er kun utgitt på papir. Bok 2 er tilgjengelig fra Novus forlags nettbutikk: http://www.novus.no

All Books

Hevrøy omslag
Bok 3

Om det menneskelege og det ikkje-menneskelege: Ti tekstar om lyrikk

Stein Arnold Hevrøy (ed), Ingrid Nielsen (ed), Fredrik Parelius (ed)
March 2, 2023