Historiske studier

2 Titles

All Books

Festskrift Mo cover

Tid og historie

Sonia Velázquez, Per Buvik, Kirsti Sellevold, Sissel Lie, Ingmar Söhrman, Karin Gundersen, Bjarne Rogan, Knut Stene-Johansen, Hall Bjørnstad, Svein Stølen, Amanda Aaserød, Unn Irene Aasdalen, Erik Thorstensen, Trond Kruke Salberg; Geir Uvsløkk, Kjerstin Aukrust; Åse Gornitzka
7 December 2023
Sonne og Wiklund 2 Cover
Bok 2

Profesjonsutvikling for historieundervisere 2

Lasse Sonne, Anita Wiklund Norli; Lene Kristin Liabø, Erik Brazier, Eivind Thomassen, Peter Grepperud
12 February 2024