Internship i historie

Authors

Lasse Sonne (ed)
Universitetet i Sørøst-Norge
Bjørn Bandlien (ed)
Universitetet i Sørøst-Norge
Jens Johan Hyvik (ed)
Universitetet i Sørøst-Norge

Keywords:

internship, historieundervisning, historiefag

Synopsis

Med Internship i historie ønsker vi å sette søkelys på at historie ikke bare er et humanistisk-filosofisk fag, men også et fag som er praksisnært. Utviklingen av en ny praksisfaglighet ser vi som en av de største ekspansjonsmuligheter historiefaget har.

Å arbeide med utvikling av en ny praksisfaglighet for historie krever tilganger på tvers av tidligere områder. Historiefaget må med andre ord åpnes opp. I denne boken gjør vi det i særlig grad med henblikk på utdanningsvitenskap som forskningsfelt og ved å inkludere både politikk og praksis i utviklingen av en ny praksisfaglighet. Man kan til og med si at en ny historikerprofesjon som konsekvens toner frem som en dimensjon i historiefaget. 

Chapters

 • Forord
  Lasse Sonne, Jens Johan Hyvik, Bjørn Bandlien
 • Utvikling av en ny praksisfaglighet: internship i historie
  Lasse Sonne, Jens Johan Hyvik, Bjørn Bandlien
 • Internship i historie som transformerende utdanningsvitenskap
  Lasse Sonne
 • Relevante institusjoner og miljøer for internship i historie
  Lasse Sonne
 • Praksis i vikingtiden
  Bjørn Bandlien
 • Internship i tverrfeltet mellom historie og eventledelse: Midgardsblotfestivalen som eksempel på en faglig utviklingsarena
  Lasse Sonne, Elsa Kristiansen
 • Kulturarvspedagogikk, internship og lektorutdanning i historie
  Lasse Sonne
 • Evaluering når internship er en integrert del av studentens utdanning
  Anita Wiklund Norli
 • Internship i utlandet
  Jens Johan Hyvik

Author Biographies

Lasse Sonne, Universitetet i Sørøst-Norge

Lasse Sonne (pol.dr) er førsteamanuensis i historie ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN) og programansvarlig for lektorutdanningen i historie ved USN. Sonne underviser i lektorutdanningens profesjonsemner. Han er involvert i prosjekter relatert til arbeidsliv, historie, kulturarv, livslang læring, profesjonsutvikling og historiedidaktikk. Sonne har i mange år dessuten arbeidet med kulturarvspedagogikk som relaterer seg til lærings- og undervisningsaktiviteter ved arkiver, museer, kulturarvsmiljøer og kunstområdet.

Bjørn Bandlien, Universitetet i Sørøst-Norge

Bjørn Bandlien (Dr. philos.) er professor i historie ved Universitetet i Sørøst-Norge, med vekt på vikingtid og middelalder. Bandlien har i en årrekke samarbeidet med Vestfoldmuseene som fagkonsulent og bidragsyter til utstillinger, samt sittet i den internasjonale arbeidsgruppen for utformingen av innholdet i det nye Vikingskipmuseet som skal stå ferdig i 2027. Han har hatt et delt ansvar for internship-emnet ved bachelor- og lektorutdanningen siden 2019.

Jens Johan Hyvik, Universitetet i Sørøst-Norge

Jens Johan Hyvik (PhD) er professor i historie ved Universitetet i Sørøst-Norge, der han i hovedsak jobber med moderne historie. Han var i 2017-2019 prosjektleder for prosjektet «Intern abroad: University College of Southeast Norway – Vesterheim Museum – Luther College». Hyvik har gjennom flere år jobbet med å følge opp samarbeidsavtaler med Telemark museum, Norsk industriarbeidermuseum (NIA) og Vest-Telemark museum, og internship har vært en del av disse avtalene. Han har også hatt delt ansvar for internship-emnet ved det nett- og samlingsbaserte historiestudiet ved USN.

Anita Wiklund Norli, Universitetet i Sørøst-Norge

Anita Wiklund Norli (PhD) er førsteamanuensis i historie ved Universitetet i Sørøst-Norge. Hun har lang erfaring med undervisning i videregående skole i fagene historie, historie og filosofi, norsk, samfunnsfag og engelsk, både på yrkesfaglige og studieforberedende program. Hun er nå tilknyttet lektorprogrammet i historie ved USN der hun har ansvar for praksisområdet og underviser i profesjonsemnene. Hennes forskningsområder er grevskapshistorie, rettshistorie, sosialhistorie og utdanningshistorie.

Elsa Kristiansen, Universitetet i Sørøst-Norge

Elsa Kristiansen (PhD) er professor i management og merittert underviser ved Universitetet i Sørøst-Norge. Kristiansen underviser i kvalitativ metode, eventledelse, Nasjonal lederutdanningen for styrere i barnehage og Barnehage- og skolemiljø og ledelse. Hennes forskningsinteresser er eventledelse, ledelse, motivasjon og stressmestring, idrett og kommunikasjon, sosiolingvistikk, beredskap og undervisningskvalitet. 

Sonne_Cover

Downloads

Published

4 March 2024

Details about this monograph

ISBN-13 (15)

978-82-8390-136-8