New Releases

5 Titles
SLICE Volume 4
Book 4

Standard Languages in Germanic-Speaking Europe: Attitudes and Perception

Elisabeth Buchner, Stephan Elspaß, Eva Fuchs, Anne-Sophie Ghyselen; Wolfgang Koppensteiner, Alexandra N. Lenz; Chris Montgomery, Nicolai Pharao, Albrecht Plewnia, Regula Schmidlin; Barbara Soukup
June 27, 2022
Språk i arkiva omslag

Språk i arkiva: Ny forsking om eldre talemål frå LIA-prosjektet

Kristin Hagen (ed), Gjert Kristoffersen (†) (ed), Øystein A. Vangsnes (ed), Tor A. Åfarli (ed)
December 31, 2021
Handbuch Bd. 2 Cover
Bd. 2

Handbuch der norrönen Philologie. Bd. 2

Odd Einar Haugen; Karin Fjellhammer Seim, Jan Ragnar Hagland, Endre Mørck, Marit Aamodt Nielsen, Inge Særheim, Bernt Ø. Thorvaldsen; Astrid van Nahl
December 15, 2021
Modernisme for dei minste - Omslag

Modernisme for dei minste

Hadle Oftedal Andersen
November 15, 2021